وضعیت کرونا در پروژه ها!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در پتروشیمی سبلان اکثر کارگرها و حتا مسوولین به بیماری کرونا مبتلا شده اند. ولی مدیریت به بهداری دستور داده اعلام نکنند. کارگران گروه گروه به بیمارستان شهر رفته ودیگر باز نمی گردند. حتا برای تست کرونا واقعی هیچ اقدامی نمیشود. ازطرفی دستور استخدام انبوه کارگر داده اند تا از این
طرف که کارگران به دلیل کرونا می روند از اون طرف جایگزین بشود و کار نخوابد. مدیریت پتروشیمی باید پروژه را تا آخر مهرماه تکمیل کرده و تحویل بدهد. متاسفانه مدیریت به جای افزایش ملاحظات شبهداشتی علیه کرونا فقط کارگر استخدام می کند. جان کارگران برایشان ذره ای اهمیت ندارد.

Share on Google+Share on Facebook