وضعیت در شرکت داروسازی روناک ساوه!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت داروسازی روناک که در ساوه فعالیت می کند یکی از شرکت های دانش بنیانی است که روی داروی ضد کرونا تحقیق
و در مرداد ماه امسال نیز دارویی که را می‌تواند در کاهش نرخ مرگ و میر بیماران و کاهش مدت زمان بستری آنها موثر باشد را تولید کرده است. وضعیت مالی و فروش خوبی دارد.

با توجه به اطلاعات بالا کارگران این شرکت با فشار کاری و قطع پاداش و مزایا رو به رو هستند. با اخراج ٥٠ کارگر در این شرکت، حجم کار آنها به روی دوش کارگران باقی مانده افتاده است. با اعتصاب یک روزه ای که در ١٠ دیماه در این کارخانه با پیشگامی کارگران آزمایشگاه و تولید روی داد که رییس کارخانه به کارگران قول داد که مدیرعامل ١٤ دیماه به کارخانه آمده و به مشکلاتشان رسیدگی خواهد کرد. با آمدن مدیرعامل در روز موعد کارگران با برخورد بد ایشان روبرو شدند و اعلام کرد که هر که می خواهد بماند و هر که می خواهد برود و اعتراض آنها همچنان پابرجاست.

متاسفانه وقتی دانشمندان ما به عرصه سودورزی وارد می شوند نه تنها خصایل انسانی خود را از دست می دهند بلکه خود را خداوندگار زیر مجموعه ای که برایش کار می کنند می دانند.

عکس زیر روز اعتصاب را نشان می دهد.

Share on Google+Share on Facebook