نگاهی به مصاحبه مدیرعامل تعاونی مصرف ذوب آهن اصفهان!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، تعاونی مصرف ذوب آهن ٥٢ هزار عضو و ١٠ فروشگاه در استان اصفهان و چهارمحال بختیاری دارد و از امکانات مالی خوبی برخوردار است. امین قنبری مدیرعامل تعاونی مصرف طی مصاحبه ای با نشریه داخلی ذوب آهن از برنده شدن در مناقصه حمل و نقل کارگران و بهبود وضعیت سرویس های کارگری حرف زده است. ما در گزارش قبلی دروغش را آشکار کردیم، اما کارگران ذوب آهنی می گویند آیا وظیفه مدیرعامل تعاونی مصرف بستن قرارداد برای سرویس حمل و نقل کارگران است یا ارزان تهیه نمودن ارزاق برای کارگران؟ آیا تعاونی مصرف کارگران ذوب آهنی باید عملکردی مثل فروشگاههای زنجیره ای و تلاش برای گرفتن حداکثر سود از کارگران داشته باشد؟

متاسفانه دیدگاه مدیرعامل تعاونی مصرف معطوف به پول در آوردن است آن هم از هر راهی است و این دیدگاه کاری به وظایف اصلی مدیریتی ایشان که باید برای تهیه کالاهای ارزان و با کیفیت برای اعضا تلاش کند ، ندارد. چرا مدیریت برای زوج های جوان ذوب آهنی تخفیف ویژه قایل نمی شود تا زودتر به سر خانه و زندگیشان بروند؟ چرا برای بستن قرارداد با کارخانه های لوازم خانگی اقدام نمی کند که هم تولید ملی را یاری کند و هم لوازم خانگی با قیمت مناسب و با کیفیت به دست کارگر برسد.

امین قنبری ها دلال هستند و باید برکنار شوند. مدیریت ذوب آهن هم در مورد انتخاب مدیرعامل تعاونی مصرف دخالت نکند.

Share on Google+Share on Facebook