گزارشی از وضعیت بد پروژه ها!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، نامه ای از سوی کارگران چند پروژه برایمان ارسال شده است که توجه تان را به آن جلب می کنیم:

در این چند ماه در مورد وضعیت همه گروهای شغلی پروژه ای صحبت شد به جز نفرات دفتری. پیمانکاران حقوق نفرات دفتری رو افزایش ندادند و بهانه شان هم گرماست.

در پروژه آبادان شرکت IGC پیمانکاری کرامت سلحشور بهانه کارگران بومی را می آورد که چون کارگر نزدیک خانه اش است پس حقوق نفرات زیر شش میلیون برایشان کافی است. مثل پروژه همدان که حقوق نفرات را از شهرستان پشت تلفن صحبت می کند وقتی پایت را گذاشتی داخل کارگاه، یک میلیون کمتر میزند و چون فاصله زیادی با خانه داریم و در حقیقت با هزینه ای که کردیم، راه برگشت نداریم و مجبوریم بمونیم. وقتی می‌گفتیم چرا حقوق را کم زدی؟؟ میگفت هوا خنکه و توی سرمای زمستان در هوای منفی ۱۸ درجه بازدهی تان کم است.

در شرکت آبادراهان پارس پیمانکاری رحمت سلحشور حقوق ها افتضاح و نمی‌دانیم با کی باید صحبت کردو آنقدر بی نظمی است که معلوم نیست اصلن سرپرست کارگاه کیه و هر کسی برای خودش یه ساز میزند. مثل ذبیح رحیمی که حقوق کارگر را پشت تلفن باهاش می‌بنده، بعد در عمل زیر حرفش میزند. وضعیت خوابگاهشان افتضاح و بهداشت درستی ندارد.

در پروژه جفیر شرکت پارسین ایده نمای دشت آزادگان که کارفرما اسفالت طوس حقوق نفرات فنی را زیر شش میلیون رد کرده است.

در استان فارس شهرستان فیروزآباد کارخانه ی کربنات سیدیوم معدن آب، پیمانکاری مجید محمدی از کانکس های درب و داغون برای نیروهاش استفاده می کند و وضعیت نامناسبی دارد

خلاصه اینکه پیمانکاران عیدی و سنوات به کارگر نمی دهند و از قند و چای هم خبری نیست و آب آشامیدنی هم قابل خوردن نیست چرا که از بس شوره است.

از سندیکای فلزکاران و مجریان کمپین افزایش حقوق ها در خواست دارم این موارد را منتشر کرده و فکری به حال کارگر بکنید.

Share on Google+Share on Facebook