شیادان پروژه ای را بشناسیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت پارس فنون (پیمانکاری هوشنگ کیانپور ) یکی از شیادانی است که به وعده های خود عمل ننموده است. این افراد را بشناسیم و برایشان کار نکنیم. به گزارشی رسیده توجه کنید:

با درود فراوان خدمت شما .گزارشی که می خواهم خدمتتان ارسال کنم از وضعیت بد یکی از پروژه های عسلویه در فاز ٢&٣، پروژه DMC …شرکت پارس فنون (پیمانکاری هوشنگ کیانپور)

با توجه به اینکه کار از برج ۴ تابستان در اوج گرما و فشار کاری زیاد همراه است و همزمان با اعتصاب برای افزایش دستمزدها شروع شد، کارگاه ما نیز به مدت ٢٠ روز تعطیل شد و با اینکه به نیروهای خود وعده داده بود که حقوق طبق کمپین زده شود، اما خبری از این موضوع نشد و حقوق نفرات اجرایی (فیتر و جوشکار ) ۶۵۰۰ تا ۷۵۰۰ زده شد. حقوق نفرات دفتری و اداری هیچ تغییری نکرد آن هم به بهانه اینکه شما در کانکس هستید نباید حقوقتان تغییری پیدا کند،به گفته آقای مجاهد کیانپور.

طبق وعده وعید تا برج ۹ نفرات مشغول به کار شدند و بعد از اینکه کار به یک جایی رسید که خر پیمانکار از پل گذشته بود، اعلام مرخصی اجباری کردند‌‌ و وقتی رفتیم مرخصی گفتن به فکر کار باشید.

١٦ نفر اداری و دفتری در یک خوابگاه (خانه ) سه اتاقه ،با یک حمام و دستشویی ، زندگی می کردند. وضعیت غذا که افتضاح، سرویس رفت و آمد افتضاح به ویژه اینکه عیدی و سنوات هم نداریم. آب آشامیدنی شور بدون اینکه به ما بطری های آب بدهند. روز جمعه که باید نصف روز باشد یعنی پنج ساعت اما این پیمانکار شش ساعت از نفراتش کار می‌کشد و تایم ساعت کاری در ساعت ١٢ و نیم تمام می شود.

امروز ٨ اسفند دو نفر از جوشکاران حرفه ای به نام امید بلاج و میلاد بلاج که باید از مرخصی باز می گشتند به آنها اطلاع دادند:« اگه با دو میلیون کمتر کار میکنین بیاین در غیر اینصورت نیرو نیاز نداریم» لطفا به اشتراک بگذارید تا با پیمانکاران بد حساب و بی غیرت کار نکنند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و گروه کارگران پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها این پیمانکار را در لیست تحریم کارگری خود قرار داده است و از کارگران می خواهیم به آگهی های استخدام کارگری این پیمانکار نامرد توجه ای نکنند.

کارگر برادر کارگر

Share on Google+Share on Facebook