همبسته ایم، همبسته!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با جلوگیری از تجمع صنفی بازنشستگان تهرانی در مقابل وزارت کار و رفاه و سازمان تامین اجتماعی توسط نیروهای انتظامی در نخستین ساعات روز ١٨ فروردین، در تهران تجمعی برگزار نشد. از ابتدای خیابان شادمان تا جلوی سازمان حج و زیارت از جمع شدن ٢٠ و ٣٠ نفری موسپیدان جلوگیری بعمل آمده و حتا اين محدوديت بر روی پل عابر پیاده در دو سوی این مسیر نیز اعمال می شد. نیروهای انتظامی و نیروهای لباس شخصی با دادن هشدار به عابرینی که ‌به سمت وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی می رفتند ، از هر گونه اقدامى به منظور اعتراض برخورد می كردند.

آنچه بی تردید پایانی بر آن نیست خواسته های بر حقی است که بازنشستگان دارند و آن حقوقی در حد شخصیت انسانی است.

هیات تحریریه پیام سندیکا ضمن محکوم کردن این عمل غیر قانونی در جلوگيرى از اين عمل صنفى، رعایت اصل ٢٧ قانون اساسی را خواستار بوده و با خواسته های بازنشستگان اعلام همبستگی دوباره می کند.

Share on Google+Share on Facebook