بازنشستگان تبریزی و اعتراض به کانون بازنشستگان سازشکار!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، آقای احد اصدقی نماینده بازنشستگان آذربایجان شرقی در اعتراض به کانون سازشکار تبریز اقدام به پاره کردن بنر تبریک کانون بازنشستگان آذربایجان شرقی نمود و به زبان آذری توضیحاتی را مبنی بر محکوم کردن تشکر از سالاری رییس سازمان تامین اجتماعی را اعلام کرده و متذکر شدند:« آقای بیات لازم نیست از آقای سالاری حمایت کنید. حق و حقوق بازمانده ها، از کارافتاده ها، و بازنشستگان را بدهید. ٣ میلیون ٦٠٠ هزار نفر بازنشسته منتظر حقی که ازشان ضایع شده است، هستند. ١٨ سال است که در این منصب هستید و تاریخ مصرفتان تمام شده است و از ٢٦ اردیبهشت دیگر سمتی ندارید. بیات حیا کن/ کانون عالی رو رها کن»

Share on Google+Share on Facebook