نه به بی قانونی و گرسنگی!(٢٨)

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ٢٦ تیرماه ترفندهای پیمانکاران کارگر نیفتاده و هنوز نتوانسته اند برای پروژه های خود کارگر پیدا کنند.

البته فریدون دهکردی سرپرست کارگاه مهران جهانپارس امروز در جلسه با سرپرستان گفته است:« تا وقتی من اینجام نمیزارم این کمپین نتیجه بگیره» پیام ما به ایشان این است که تا آخر امسال شما و شرکت جهانپارس دیگر در پروژه ها حضور نخواهید داشت.شرکت کیسون بندر جاسک پیمانکاری اردشیر آذرکمان نیز برای شکستن اعتصاب تلاش می کند.

پاسخ این شرکت های برده داری را برادران ما با اعلام همبستگی پاسخ دادند. برادران پروژه ای ما در فولاد شهر اصفهان، روستای سپیدار، آبادان و خرمشهر، کارگران خط لوله هفشجان اعلام کردند تا پیروزی نهایی با کمپین هستند. البته امروز قرار بود کارگران پروژه ای ساکن ایذه برای مذاکره با فرماندار به فرمانداری شهر بروند که تا این ساعت هنوز خبری از مذاکرات را دریافت نکرده ایم.

درخواست های کمپین ٢٠ – ١٠ همچنان به قوت خود باقی است و تا اجرایی شدن آن در خانه ماندن ادامه دارد.

دوستان به شایعاتی که کارفرمایان از روی بیچارگی منتشر می کنند توجه نکنید. با برادرانی که هنوز مشغول کارند صحبت کرده فواید کمپین را توضیح دهید تا آنان به کمپین بپیوندند.

باز هم تاکید می کنیم که شرط مذاکره با کارفرماها، اول باید دستمزدهای عقب افتاده را تسویه کرده باشد، دوم بیمه ها پرداخت شده باشد، بعد پیمانکار اگر واقعا قصد اجرای شرایط کمپین را دارد آن را نوشته و مهر کرده برایتان واتساپ کند بعد شما راهی عسلویه بشوید.

پیروزی ٩٨هر کارگر، پیروزی تمام کارگران است.

متحد هستیم و متحد می مانیم

کارگر برادر کارگر

Share on Google+Share on Facebook