نه به بی قانونی و گرسنگی!(٢٧)

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ٢٥ تیرماه کارگران همچنان در خانه مانده و پیمانکاران دربدر به دنبال کارگر هستند. دیروز کارگران شرکت پتروصنعت اروند کنگان هم با کارگرانش بر طبق ضوابط اعلام شده کمپین ٢٠ – ١٠ قرارداد امضا کرد که دوستان برایمان فرستادند و ما این موفقیت را به این برادران تبریک می گوییم. پیروزی هر کارگر، پیروزی تمام کارگران است. تاکنون بیش از ١٠٠٠ کارگر بر طبق ضوابط کمپین مشغول به کار شده اند. البته در هفته آینده خبرهای خوشی از ٢ شرکت بزرگ نفتی برای کارگران خواهیم داشت، هم اکنون نمایندگان با این دو شرکت در حال مذاکره هستند.

امروز در ایذه، فارسان، ایل زراسوند کارگران اعتصابی که در خانه هایشان مانده اند با تجمع در شهرشان پیمان خود را با کمپین ٢٠ -١٠ تجدید کردند. در ایذه فرماندار شهر به میان کارگران آمده و از آنان خواست تا نمایندگانشان فردا به فرمانداری رفته با ایشان برای حل مشکل کارگران پروژه ای وارد مذاکره شوند.

اخطار ما به کارگرانی که پشت برادران خود را خالی کرده و به کمپین نپیوسته اند این است:« از فردای پیروزی کمپین به هیچوجه از پشتیبانی ما برخوردار نخواهید بود و شما را با مشکلاتتان تنها خواهیم گذاشت»

اخطار ما به پیمانکارانی که با تهدید کارگران را وادار به پیمان شکنی می کنند این است:« تحریم کارگری تا لحظه مرگتان و حذف شما از سراسر پروژه های نفت و گاز»

برادران پروژه ای، پیروزی نزدیک است محکم و استوار در کنار خانواده هایتان بمانید. صبور باشیم، تا ما نخواهیم هیچ پیچی بسته نخواهد شد، هیچ لوله ای جوش نخواهد خورد و هیچ داربستی علم نمی شود. به نیروی خود ایمان داشته باشیم.

برادران پروژه ای، از توهین کردن به کارگرانی که در پروژه ها مشغول کارند خودداری کنید و آنها را سر لج نیاندازید و دشمن تراشی نکنید. با آنها صحبت کنید و منافع مشترک این کمپین را برایشان تشریح کنید.

باز هم تاکید می کنیم که شرط مذاکره با کارفرماها، اول باید دستمزدهای عقب افتاده را تسویه کرده باشد، دوم بیمه ها پرداخت شده باشد، بعد پیمانکار اگر واقعا قصد اجرای شرایط کمپین را دارد آن را نوشته و مهر کرده برایتان واتساپ کند بعد شما راهی عسلویه بشوید.

پیروزی هر کارگر، پیروزی تمام کارگران است.

متحد هستیم و متحد می مانیم

کارگر برادر کارگر

Share on Google+Share on Facebook