گزارش روزانه اعتصاب و فیلم وزارت نفت

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ١٩ شهریور همچنان خبرهای خوبی از پروژه ها می رسد که حاکی از پیروزی های کمپین ٢٠-١٠ دارد.

از پالایشگاه آبادان و فاز ۱۴ شرکت پایندان خبر رسیده است که با ٢٠-١٠ موافقت شده و از فردا کارگران قراردادهایشان را بر طبق کمپین می نویسند. از برادران کارگری که در این مکان ها سرکار هستند دعوت می کنیم برای اینکه کمپین شامل آنان هم بشود دست از کار کشیده به برادران خود بپیوندند. ما این پیروزی را به همه کارگران حامی کمپین تبریک می گوییم.

دوستان کارگر، شرکت آوا صنعت آذرکمان با پیمانکاری آقای فرامرزی قرار بوده بر طبق کمپین قرارداد نوشته و به آنها بدهد. اما متاسفانه برای این کار اقدامی عملی انجام نمی دهد اگر تا چند روز آینده قرارداد تحویل نیروها داد که هیچ، در غیر این صورت کارگران برای این بدقولی دست از کار کشیده حقوق خود را به صورت اورهال تسویه کنند.

در پتروشیمی نوری فیتر و جوشکار حقوق بر طبق کمپین دریافت می کنند ولی بقیه نیروها مثل ریگر که در کارگاه ماندند با همان حقوق قبلی حقوق می گیرند و این نتیجه ای است که کارگران باید آن را درک کنند.

شرکت اتی سازان پرشیا به سرپرستی علی شهبازی محل پروژه کنگان حد فاصل بین فاز ۱۳و فاز ۱۹ اسکله دریایی صادرات گاز LPG به خاطر بدعهدی و بد حسابی و بی احترامی به حق و حقوق نیروها و سابقه خراب این شرکت تا اطلاع بعدی تحریم کارگری می شود. در صورت رعایت کامل شرایط کمپین و اجرای مقررات قانون اداره رفع تحریم می شود.

دیگر دوره پیمانکاران بی سواد و شرکت های حق خور که از بی سوادی پیمانکار سواستفاده می کنند سر آمده است.

برادران کارگر، ما هیچ راهی نداریم جز اینکه با هم متحد شویم و حقوق خود را بر طبق کمپین خواستار شویم و مانع از دست اندازی پیمانکاران به نان سفره مان شویم. ماده ١٣ قانون کار به ما این حق را داده است که دستمزدمان عقب نیفتد، بیمه مان بطور دقیق واریز شود، از امکانات رفاهی درست برخوردار باشیم و باید وزارت کار بر این موارد نظارت کرده و کارفرمایان را در صورت تخطی، مجازات کند.

متحد هستیم و متحد می مانیم

کارگر برادر کارگر

فیلم دیدار ٤ تن از نمایندگان کارگران پروژه ای شهرهای ایذه، اصفهان، چهارمحال با مسوولین شرکت نفت ١٧ شهریور ماه. بخشی از گزارش این دیدار توسط مازیار گیلانی نژاد به کارگران بر روی پله های وزارت نفت.

Share on Google+Share on Facebook