نه به بی قانونی و گرسنگی!(٨١)

کمپین پیروز است!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ٢٢ شهریور آقای عبادی از امر اداری شرکت نفت با نماینده ٢٠٠٠ کارگر پروژه ای آقای گیلانی نژاد تماس تلفنی گرفته و در خصوص نامه داده شده با ٢ هزار امضا گفتگو کرده و مقرر شد پس از بررسی دوباره با ایشان تماس بگیرند.

همچنین اعتصاب در پتروشیمی بوشهر سایت یک شرکت استیم و پیمانکار دیگر استیم آقای بخشی از صبح آغاز شد. کارگران خواهان ٢٠/١٠ و افزایش ٥٠ درصدی حقوق هستند. ٨٠ کارگر سویل، داربستبند، نصاب، فیتر، جوشکار در این اعتصاب که فردا هم ادامه خواهد داشت شرکت دارند.

گفتگوی نمایندگان کارگران پروژه ای ایذه ای با پیمانکاران همچنان ادامه دارد که بی تردید به به سرانجام خوش خواهد رسید.

کارگاه اکسیر پالایشگاه آبادان پیرو شرکت سکاف ۲۰/۱۰ رو پذیرفت بعلاوه ۴۵ درصد افزایش حقوق که کارگران از فردا شروع به کار می کنند.

در پتروشیمی بوشهر پیمانکاری فرجود برای اینکه خلع نشود جوانان ۱۶تا۱۸ساله را مشغول کار کرده تا خلع نشود شرکت فرجود در حال حاضر ۹ فیلتر دارد که سرجمع یکی هم حساب نمی شوند چون ناشی هستند. این کارفرمایان بی عقل عوض اینکه این همه ضرر را به جان بخرند، همین دستمزدها را اگر روی حقوق کارگران گذاشته بودند تا الان کارشان راه افتاده بود.

اسامی پیمانکاران خلاف کاری که تلاش می کنند کمپین شکست بخورد: پیمانکاری حسنی فاز ٢ و ٣ عسلویه (رنگ و سندبلاست)، پیمانکاری غضنفر ناصرنیا، سایت پالایش پارسیان سپهر عسلویه (عایق کار)، شرکت لیدوما فاز ١٣ با شرایط ٢٤-٦ و حداقل حقوق، پیمانکار پرویزدوخت و پسرخاله اش بعنوان سرپرست کارگاه با نام بهمن مرادی، با شرایط ٢٤-٦ و حداقل حقوق در پالایشگاه اصفهان، آقایان حسینی و قنبری فاز ٢ و ٣، پیمانکاران غلامی و احمدی بچه اراک، پالایشگاه اصفهان عایقکار احمدفرهادیان کارهای متری گرفته نیروها را فریب میدهد وهمان حداقل حقوق را نیز نمی دهد، پیمانکار شریفی فاز ١٤ بچه اردگان رنگ کار، شرکت مخازن سبز سرپرست اجرا نبی اله سلطانی فورمن محمودی، اهل هفشجان، شرکت صدرا مهندس صالح و سرپرست کارگاه مهندس سوران.

اینها اشخاصی هستند که با شرایط ٢٤-٦ و حداقل حقوق از نیروها بیگاری می کشند. بدینوسیله این افراد را به جامعه کارگری معرفی کرده و به آنها گوشزد می کنیم که هرنانی را بر سر سفره شان می برند با کوچکتر کردن سفره کارگران است. لذا سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها این شرکت ها را تا اطلاع بعدی تحریم کارگری می کند.

برادران کارگر، ما هیچ راهی نداریم جز اینکه با هم متحد شویم و حقوق خود را بر طبق کمپین خواستار شویم و مانع از دست اندازی پیمانکاران به نان سفره مان شویم. ماده ١٣ قانون کار به ما این حق را داده است که دستمزدمان عقب نیفتد، بیمه مان بطور دقیق واریز شود، از امکانات رفاهی درست برخوردار باشیم و باید وزارت کار و نفت بر این موارد نظارت کرده و کارفرمایان را در صورت تخطی، مجازات کنند.

متحد هستیم و متحد می مانیم

کارگر برادر کارگر

Share on Google+Share on Facebook