یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز یکشنبه ٢٢ اسفند ١٤٠٠ در شهرهای تهران، اردبیل، تبریز، کرمانشاه، رشت، بابل، قزوین، دامغان، شوشتر، اصفهان، بازنشستگان در اعتراض به عدم همسان سازی و وضعیت بد معیشتی و درمانی دست به اعتراض زدند. در دامغان و اصفهان و تهران بازنشستگان فولاد در مقابل صندوق فولاد تجمع کرده و دیگر بازنشستگان نیز در شهرهای خود در مقابل ادارات تامین اجتماعی تجمع کردند.

آخرین تجمع ۱۴۰۰ در رشت را با بیش از ۷۰ نفر از بازنشستگان برگزار شد.آنان با فریادشان خشم خود را علیه همه بی عدالتی که برخود و زحمتکشان ایران روا داشته می شود، نشان دادند و با شعار:« شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد/ تورم بلای جان مردم/ این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی/ فریاد فریاد از اینهمه بیداد» بپایان رساندند . یکی از بازنشستگان گفت:« اگر ماده ۹۶ داخلی قانون تامین اجتماعی اجرایی شود به هیچ عنوان احتیاجی به این همه قوانین پیچیده یا همسان سازی نیست ما باید تامین اجتماعی را وادار کنیم که این ماده را اجرایی کند»

در تهران بیش از ٣٠ بازنشسته تامین اجتماعی طبق فراخوان بازنشستگان متحد (فلزکارمکانیک، بافنده، صنعت چاپ، شهاب خودرو، شهرری) در مقابل مجلس جمع شده و اعتراض خود را به مسئولین کانون بازنشستگان تهران بیان کردند. با توجه به اینکه تعداد نیروی انتظامی و لباس شخصی ها بیشتر از تجمع کنندگان بود و بازنشستگان همه این لباس شخصی ها را که به عنوان های واهی خبرنگار مجلس و صداوسیما و… دور و بر مجلس پرسه میزنند، را خیلی خوب شناسایی کرده و می شناسند. این لباس شخصی ها مرتب از بازنشستگان عکس و فیلم می گرفتند.

بازنشستگان تهرانی پیشنهادهایی مبنی بر اینکه :« از این به بعد تجمعات اعتراضی یکشنبه ها را در مقابل کانون های بازنشستگان برگزار کنیم و به شکلی عملی اعتراض علنی خودمان را به عملکرد کانونی ها در طی این سالها بیان کنیم»و یا به سیاست های غلط اقتصادی دولت ها در طی این چند دهه در خالی کردن صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و همچنین بی عرضه گی آنها در مهار تورم و گرانی روزافزون اعلام کرده و خاطر نشان شدند که بی عرضگی مسوولین سبب شده زندگی برای بازنشستگان مشقت بار شود و باعث کوچکتر تر شدن سفره های خالی آنها گردد، بحث و گفتگو کردند. آنها در این گردهمایی که به نوعی آخرین تجمع اعتراضی سال ۱۴۰۰ هم بود، علت حضور کم رنگ بازنشستگان را به بحث گذاشته و از بازنشستگان تهرانی خواستند که این موضوع را در گروههای واتساپی بازنشستگان به بحث گذاشته و آسیب شناسی نمایند.

تعدادی از بازنشستگان موضوع ۲درصد ماده ۸۹ را مطرح کردند. «یک زمانی بهانه کانونی ها این بود که برای هزینه های صدور دفترچه های درمان می بایست این درصد از بازنشستگان کسر شود ولی حالا که دفترچه های کاغذی حذف شده، دیگر چرا باید این پول که برای بازنشستگان عدد کمی هم نیست، هر ماهه از آنها کسر گردد» و مشترکن خواهان تهیه طوماری اعتراضی به این سواستفاده شدند.

این تجمع در ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه خاتمه یافت.

Share on Google+Share on Facebook