یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، با اعلام افزایش ١٠ درصدی مستمری بازنشستگان برای سال جاری، امروز ٢١ فروردین بازنشستگان در شهرهای تهران در مقابل مجلس، قزوین، رشت، اراک، کرمانشاه، تبریز، اهواز و اصفهان در مقابل اداره تامین اجتماعی تجمع کردند. با آنکه در تهران از روز قبل برای بیش از ٣٠ نفر از فعالان بازنشستگان پیامک هشداری مبنی بر «شرکت نکردن در تجمع غیرقانونی» آمده بود اما بیش از ٧٠ نفر در مقابل مجلس گرد آمدند. نیروی انتظامی به تجمع کنندگان با بلندگو اعلام کرد که تجمع غیرقانونی است و باید پراکنده شوند اما بازنشستگان با گفتگو با افسر حاضر در میدان و اینکه:« طبق اصل ٢٧ قانون اساسی قرار نیست مجوزی برای راهپیمایی گرفته شود و تجمع آزاد است» از رفتن خودداری کرده و نهایتن افسر میدان از بازنشستگان خواست تا ٣ نماینده برای گفتگو به داخل مجلس بفرستند که بازنشستگان اعلام کردند:« همه ما نماینده هستیم، به نمایندگان مجلس بگویید بیرون بیایند» بازنشستگان می گفتند:« چرا دولت باید در مورد افزایش مستمری ها دخالت کند ما صندوق داریم و حقوق مان را از صندوق تامین اجتماعی دریافت می کنیم نه از ردیف بودجه دولت. دولت بدهی خود را به صندوق ما هرچه زودتر تعیین تکلیف کند تا وضع صندوق بهتر گردد» بالاخره آقای باهو از بازنشستگان داروسازی جابربن حیان به عنوان نماینده جمع به داخل مجلس رفت با آقای داوری از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس دیدار کرد و مقرر شد جلسه ای با رییس کمیسیون گذاشته شود تا قانون اجرا گردد.

به پیشنهاد یکی از بازنشستگان، جمعی هم به کانون بازنشستگان تهران رفته و با دهقان کیا و عیوضی از مسوولین کانون دیدار کرده و اعتراض خود را نسبت به بی عملی آنان و دفاع نکردن از حقوق بازنشستگان ابراز داشتند.

در قزوین نیز به فعالان این شهر پیامک هشدار رفته بود که برغم این تهدید بیش از ٥٠ نفر بازنشسته زن و مرد تجمع کردند و اعلام کردند تا بهتر نشدن وضعیت بازنشستگان این تظاهرات ها ادامه خواهد داشت.

در رشت تجمع بیش از ۱۰۰ بازنشسته خشمگین از ظلم مجلس، دولتیان و کانون های بازنشستگی که با ثروت همین زحمتکشان ساخته شده است همچنان مصمم فریاد:« اتحاد اتحاد شاغل و بازنشسته/ نه دولت نه مجلس نیستند بفکر ملت/ معیشت منزلت حق مسلم ماست/ بازنشسته به پاخیز برای رفع تبعیض/ از بس دروغ شنیدیم از مسئولین بریدیم/ ذلت بازنشسته خیانت بیات است»

خشم و اعتراضشان را نسبت به وضعیت تحقیرآمیز بازنشستگان نشان دادند. تجمع در ساعت ١١ و نیم با خواندن بیانیه توسط یکی از خانم ها پایان یافت