دغلکاری در پتروشیمی گچساران!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پیمانکاری های پناه صنعت پارت و سلحشور نه تنها طبق کمپین کارگران را دستمزد نمی دهند بلکه دغلکاری هایی هم دارند. موقع افزایش حقوق که می شود کارگران را به سمت پیمانکار سوق می دهند و چند ماه که گذشت و همه چی ساکت شد دوباره پیمانکار را بیرون کرده با حقوق کم آنها را به استخدام خود در می آورند مانند سال گذشته در زمان کمپین ٢٠ / ١٠ و به این ترتیب حق کارگر را پایمال می کنند. روز گذشته هم با اعتراض کارگران متاسفانه این شرکت ۳۰۰ کارگر معترض را تسویه کرد و به پیمانکاری معرفی کرد تا با آنها قرارداد ببندد. با توجه به اینکه ٩٠ درصد نیروها بومی بوده و اکثرن کمکی هستند لذا اعتصابات موثر واقع نمی شود.

در پیمانکاری سلحشور نیز چند روز پیش مونتاژکاران به خاطر کمی حقوق دست از کار کشیدند و چون از طرف دیگر نیروها حمایت نشدند ٦ نفر از بهترین مونتاژکارانش را اخراج کرد. در این پتروشیمی ٢٤ روز کار و ٦ روز مرخصی همچنان روال است و حقوق مونتاژکار ٩ میلیون می باشد.

از طرف سندیکای کارگران فلزکارمکانیک به این نیروها توصیه می کنیم با هم متحد شده و همگی با هم دست از کار بکشند وگرنه همیشه شکست خواهند خورد.