مشکلات کارگران ذوب آهنی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، موضوع درمان از جمله مشکلاتی است که هنوز مدیریت پاسخ درستی به کارگران نداده است. مثلن هنوز بعد از یکسال مراکز پزشکی مستقر در شهرک سلامت اصفهان با بیمه دانا قرار نداشته و خانواده های کارگران سرگردان هستند. و یا توزیع ماسک و مواد بهداشتی بصورت مستمر و ماهانه توزیع نمی شود که سلامت کارگران را به خطر می اندازد.

با آنکه بیش از ١٠ سال است که کارگران سندیکایی مستقر در ذوب آهن به مدیران مختلف در رابطه با هدر رفت بی دلیل آب تذکر داده اند اما گوش شنوایی برای این مشکل هنوز پیدا نشده است. کارگران خواهان ترمیم و تعویض شیرآلات فرسوده قسمت های مختلف شرکت برای جلوگیری از هدر رفت آب از جمله در ٦٠٠ دســتگاه ماشین آلات هستند.