هشدار به شرکت های متخلف!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، در مجتمع مس سرچشمه کارگران پروژه ای هنوز هم با ٢٤/٦ کارکرده و حقوق ناچیزی می گیرند. نصاب ۱۲ میلیون، جوشکار برق ۱۳ میلیون، مونتاژکار ۱۲ میلیون، کمکی ۷ میلیون، دفتر فنی ۱۳ میلیون، فورمن ۱۴ میلیون.

در این مجتمع افزایش حقوق مصوب وزارت کار اعمال نشده است و شرکت های جهانپارس، رامپکو، دیاکو صنعت همچنان به عملكرد غیرقانونی خود ادامه می دهند.

در پتروپالایش کنگان شرکت فولاد کوشان فقط ۲۰ درصد حقوقها را افزایش داده است و ساعت کاری را هم ١٣ ساعت کرده است.

به همه شرکت ها تا ٢٠ اردیبهشت فرصت می دهیم حقوق ها را افزایش داده والا با آنان به صورت قانونی برخورد کرده و از پروژه ها بلک لیست خواهیم کرد.

مدیریت کمپین ٢٠/١٠

Share on Google+Share on Facebook