کارگران به خانه بازگشتند!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگرانی که برای آدیش صنعت در فاز ١١ کار می کردند طی نامه ای وضعیت در آنجا را چنین شرح دادند:

«امروز هم کامل نشسته بودیم تو کارگاه. تمام ابزار کار را تحویل دادیم و منتظر دریافتی حقوق فروردین و اردیبهشت هستیم. به تعدادی حقوق برج یک طبق پارسال پرداخت کردن برای بعضیا هم واریز نکردن. نیروی انتظامی و حراست ارشد و منطقه ویژه اومدن و انگ شورش و آشوب گری بما چسباندن و نهار هم ندادن بهمون. با ترس انداختن و دادگاهی کردن و ترس بلک لیست کردن در منطقه ویژه، کل نیروها رو دست بسر کردن و ما از کارگاه خارج شدیم. کارفرما آدیش اومد گفت ما حق حقوقتون کاملا پرداخت کردیم فقط پیمانکار تون بهتون نمیده باید برید اداره کار برا شکایت. بما گفتن تسویه کنید. ما حق حقوق پرداخت می کنیم طبق پارسال فقط حقوق برج یک. که کارکردی نداشتیم به اون صورت رو پرداخت کردن»

پیمانکار کرمی تحریم کارگری است و به خاطر این حق خوری و زورگویی به کارگران در شهر زندگیش پاسخش را خواهیم داد.هیچ کارگری برای کار به آدیش صنعت مراجعت نکند تا کارفرما مجبور شود کرمی بی لیاقت را از کار برکنار و برادران کارگرمان را به سر کار برگرداند.

Share on Google+Share on Facebook