آغاز اعتصاب داربست بندها در عسلویه!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، از مدتی پیش جمعی از داربست بندها و کارگران سویل اقدام به اعلام کمپین از اول تیرماه نموده اند. کارگران این رشته ها از مزایای کمپین ٢٠/١٠ برخوردار نشده اند لذا تصمیم گرفته اند دست به اعتصاب بزنند. داربست بندهایی که هر روز با زندگی خود بازی می کنند و حقوقی که دریافت می کنید = پول خونتان است.
امروز ٣١ خرداد داربست بندهای شرکت ساختار صنعت از آرین متانول عسلویه آغازگر کمپین شدند.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران همراه و پشتیبان شماست.

Share on Google+Share on Facebook