روزهای اعتراض به بی قانونی!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز در شهرهای اصفهان، کرمان، رامهرمز، رشت، تهران، قزوین، بابل اعتراض به زیا پا گذاشتن قانون توسط هیات دولت برگزار شد. در کرمان بازنشستگان با راهپیمایی کفن پوشانه خود یکی از شعارهای روزهای انقلاب را می خواندند: «زیر بار ستم نمی کنیم زندگی» بازنشستگان اصفهانی می گفتند:«استاندار حیا کن صندلی را رها کن» در رشت مقابل سازمان تامین اجتماعی با فریاد:«معیشت، منزلت حق مسلم ماست» بازنشستگان رامهرمزی با راهپیمایی خود نشان دادند که یار برادرانشان در اهواز هستند. در قزوین بازنشستگان با وجود پلیس لباس شخصی در مقابل تامین اجتماعی گرد آمدند. در بابل که در هر تجمع بازنشستگان بیشتری را به خود جذب می کند در مقابل سازمان تامین اجتماعی اعتراضات خود را شکل دادند. در تهران با همه بگیر و ببندها و فریبکاری های هیات مدیره کانون بازنشستگان، گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی که بیشتر آنها بازنشستگان فلزکارمکانیک، شهاب خودرو، ایران‌خودرو و چاپ بودند، در مقابل کانون بازنشستگان تهران در اعتراض به وضعیت غیرقابل قبول مستمری ها و سردواندن بازنشستگان توسط کانون ها و همچنین لغو بدون دلیل انتخابات هیات مدیره کانون و عدم افزایش حقوق سایر سطوح یعنی ۳۸ درصد مصوبه شورای عالی کار و همچنین افزایش ناقص حقوق حداقل بگیرها، تجمع کردند.
در این میان نیروهای لباس شخصی و اتومبیل های پلیس نیز از زمان حضور بازنشستگان و تا حتا بعد از رفتن شان در مقابل کانون پارک کرده و ایستاده بودند. معترضان اعتقاد داشتن که همینجا بایستیم و به داخل کانون نرویم، چرا که از روضه خوانی های اعضای هیات مدیره و بخصوص آقای دهقان کیا با آن حرف های تکراری بی خاصیتش خسته شده ایم. آنها همچنین در باره اینکه چرا کانون تهران بدون هیچ دلیل منطقی انتخابات هیات مدیره تهران را به عقب انداخته و در زمان مقرر آن یعنی سه شنبه ۲۱ تیر ماه برگزار نمی کنند، اعتراض کردند. ضمنا بازنشستگان به بی عرضه گی این هیات مدیره در عدم کارایی آنها اذعان کردند. این تجمع در ساعت ۱۲ خاتمه یافت.

Share on Google+Share on Facebook