سال روز تاسیس تامین اجتماعی شادباش!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ٢٥ تیرماه بازنشستگان در ٢٥ شهر این روز را گرامی داشته و با حضور خود بر علیه سیاست های ضد کارگری شعار دادند. کرج، قزوین، بابل، اهواز، اصفهان، اراک، خرمشهر، ایلام، کرمان، زنجان، تبریز، مشهد، شوش، رشت، اردبیل، سیرجان، شوشتر، خرم آباد، تهران، دزفول، همدان، بیرجند، کرمانشاه، ساری، رامهرمز ٢٥ شهری بودند که در آنها تجمع شکل گرفت. با توجه به وعده وعیدهای توخالی آقایان مخبر معاون اول و موسوی رییس سازمان تامین اجتماعی و یقه درانی های نمایشی خانه کارگر و فرسایشی کردن دور باطل رسیدگی به مصوب غیرقانونی دولت، با فراخوان گروههای مستقل بازنشستگی تجمعات اعتراضی شکل گرفت. با آنکه خانه کارگر و مشخصن حسن صادقی قول تجمع را به بازنشستگان داده بودند تا روز پنجشنبه مشخص شد که بخاری از این آقایان بلند نخواهد شد و مهمانی بسیار بسیار کوچک در خانه کارگر ساعت ٦ بعدازظهر روز شنبه برگزار خواهد شد و افرادی دستچین شده تلفنی به این مهمانی دعوت شده اند.

در عوض در ٢٥ شهر بازنشستگان با قدرت به اعتراض برخاستند در شهرهای رامهرمز، اراک، اهواز، شوش و شوشتر راهپیمایی شکل گرفت. در تهران و کرج برخوردهای سختی با بازنشستگان صورت گرفت و در تهران ٣ ون از دستگیرشدگان به مکان های امنیتی برده شد. فیلمی که بازنشسته دستگیر شده تهرانی در آن از پنجره علامت «وی» پیروزی را نشان می دهد در شبکه های مجازی دست به دست می شود. خواهران و برادران فرهنگی در شهرهای تهران و رشت به حمایت از بازنشستگان تامین اجتماعی به میدان آمدند. در رامهرمز با وجود تدابیر شدید امنیتی بازنشستگان راهپیمایی کردند

در تهران با جو شدید امنیتی بازنشستگانی از شهاب خودرو، سایپا، چاپ، شرکت واحد، فلزکار، نیروگاهها و سایر رشته ها در کوچه جنب تامین اجتماعی گرد آمده شعار دادند. در دیگر سوی خیابان آزادی هم تجمع بازنشستگان به همراه آموزگاران شجاع شکل گرفت. با همه بگیر و به بندها که خیابان یادگار تا خیابان رودکی را در بر گرفته بود و در هر ١٠ متر پلیس ویژه سرکوب با اسلحه کمری و مسلسل سبک در دو طرف خیابان ایستاده بودند و بیش از ١٠٠ موتور سوار در محوطه تامین اجتماعی کنار هم آماده باش بودند بازنشستگان حضور سبز خود را به رخ کشیدند. روی پل عابر پیاده مقابل تامین اجتماعی تک تیرانداز پلیس با اسلحه به همراه یک لباس شخصی دوربین بدست از بازنشستگان فیلم می گرفت. در سرتاسر خیابان پلیس، آمبولانس، آتش نشانی و ماشین های نیروهای گارد ویژه در فواصل مشخصی در کنار خیابان آماده حمله بوده و از تجمع بازنشستگان ممانعت می کردند . بازنشستگان را که جای پدرشان بود با هل و توهین هایی که لایق فرماندهایشان بود با کشیدن دست و لباس مجبور به دور شدن می کردند. در پارکینگ های نزدیک تامین اجتماعی تعداد زیادی پلیس گارد ویژه برای حمله به پیرمردها و پیرزنان بازنشسته ذخیره ایستاده بودند. با آنکه بازنشستگان را متفرق کردند، اما بازنشستگان تا ساعت ٣ در جمع های کوچک به گفتگو ایستاده بودند.

امروز قضات روز شلوغی را پشت سر گذاشتند و برای بیش از ٥٠ بازنشسته پرونده سازی کردند. رکود پرونده سازی برای بازنشستگان به ١٠٠٠ نفر نزدیک می شود اما این برخوردهای بچگانه کاری از پیش نخواهد برد و بازنشستگان را در عزم خود برای پس گرفتن حقوق از دست رفته مصمم تر نمود. پیرزن ٧٥ ساله ای که برای تجمع آمده بود به پلیس جوانی گفت:« ننه حق ما رو که ندادن امیدوارم اضافه حقوق خوبی امروز بهتون بدن تا سفره شما حداقل خالی نباشه»

Share on Google+Share on Facebook