کارگران را سرگردان نکنید، حقشان را بدهید!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، جمعی از ١٥٠ کارگر سرگردان ماشین سازی اراک دیروز ساعت ٨ صبح با تجمع در مقابل درب حراست پتروشیمی بوشهر خواستار تعیین تکلیف شغل و دستمزدهای عقب افتاده شان شدند و باعث بستن درب پتروشیمی شدند. این کارگران که جواب درستی از شرکت سازه پاد دریافت نکرده بودند به داخل پتروشیمی رفته و ژنراتور برق را خاموش کردند که حراست پتروشیمی بوشهر وارد این قضیه شد. کارگران به آنان گفتند که 5 ماه است که حقوق نگرفته اند و کسی هم جوابگو نیست. نماینده شرکت سازه پاد در مقابل رییس حراست پتروشیمی بوشهر گفت:« من حقوقشون رو میدم» بعد که رییس حراست رفت گفت:« برید از مهندس نکویی رییس حراست پتروشیمی بوشهر بگیرید» و کارگران را از درب بیرون کردند.

متاسفانه شرکت هایی چون ماشین سازی اراک که عرضه کار در حوزه پیمانکاری را ندارد را معلوم نیست دست کدام مافیا اینان را به صنعت نفت آورده و از آن حمایت می کند تا اینگونه گندکاری ببار بیاورد.

با آنکه مسوولین شرکت نفت و مدیر منطقه در جلسه ١٠ اردیبهشت که با حضور نماینده ٢٠٠٠ کارگر اعلام کرده بودند که شرکت های خلافکار و بی عرضه را از منطقه ویژه بیرون و بلک لیست خواهد کرد اما هنوز اقدامی در این مورد انجام نداده اند.

شرکت سازه پاد که باید به عنوان شرکت بالا سری گندکاری زیر مجموعه خود را جمع کند متاسفانه با عدم پاسخگویی و حتا نداشتن لیست نفرات ماشین سازی اراک جز سرگردان کردن کارگران کار دیگری نکرده اند.

Share on Google+Share on Facebook