هشدار به داربست بندان جوان و بی تجربه!!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شخصی بنام درویشی پیشنهاد کار داربست بندی مخزنی را در شهر کرمانشاه که حدودا ٦ الی ٧ هزار متر است را به استعلام گذاشت. با استعلامی که از متخصصین امر داربست بندی گرفته شد قیمت حدودا ١٢٠ تومان برآورده شد. در نهایت ایشان اعلام کرد که کار را به شخصی بنام نوری با قیمت هرمتر ١٠ تومان داده اند. نتیجه اینکه این آقای نوری نه پیمانکار است و نه از کارگری به پیمانکاری آمده بلکه یک کلاهبردار است.

هشدار ما به داربست بندهایی است که در این پروژه کار می کنند: این فرد با مبلغی که گرفته احتمالن یا فراری خواهد شد و یا اینکه مرتب کارگرانش را بیرون خواهد کرد و در نتیجه با استخدام و اخراج مرتب کارگران کار را تمام خواهد کرد و ناگهان غیب خواهد شد و کارگران خواهند ماند و گرفتاری های بسیار. سندیکا به کارگران توصیه می کند اگر اخراج شدند تا پولشان را نگرفته اند از پروژه خارج نشوند.
طی استعلامی که از چندین پیمانکار و داربست بند قدیمی گرفته شد، اعلام شد که این اشخاص فقط قیمت خراب کن هستند و کار را برای بقیه همکاران داربست بندشان مشکل می کنند که قطعا در چند روز آینده هم فریاد کارگرانشان در می آید که حق و حقوق ما را نمی دهند و تقاضای کمک خواهد کرد.
اما حرف اصلی ما با درویشی و درویشی هاست که چنین افراد کلاهبرداری را به پروژه ها می آورند که شاید هم همدست خودشان باشند وگرنه مگر می شود قیمت یک کار این همه تفاوت داشته باشد.

Share on Google+Share on Facebook