فیلم | همدلی و برادری در بین پرسنل اقماری نفت در گرمای بیش از ۶۰ درجه

✔️فیلمی کوتاه از متخصصین صنعت نفت در یک دکل حفاری: در این فیلم یکی از حفارمردان خود در زیر آفتاب سوزان بیش از ۶۰ درجه برای آنکه همکارش راحت تر بتواند کار کند و از گزند آفتاب سوزان دور باشد بوسیله یک کارتن برای او سایه ایجاد کرده است….. درود بر این غیرت و همدلی و مردانگی….

آیا حق این کارگران را نباید داد و برای اعتراض شان آنان را باید بازداشت کرد؟

دیروز ٥٦ تن از این عزیزان را در مقابل شرکت نفت بازداشت کردند.

Share on Google+Share on Facebook