هشدار! جان میلاد درویش در خطر است!

نزدیک به یکماه است که میلاد درویش مستندساز و فعال اجتماعی در زندان به سر برده و تنها یک دیدار با خانواده اش طی این مدت داشته است. اتهام او هنوز اعلام نشده و در بند 209 زندان اوین به سر می برد. او به دلیل گیاهخوار بودنش نمی تواند از غذای زندان استفاده کند و در طی این روزها به شدت ضعیف گشته است. در ضمن امکان لازم برای خرید از فروشگاه های زندان را نیز در اختیار ندارد.ما بارها گفته ایم و باز هم تکرار می کنیم زندانبانان مسوول جان زندانیان هستند . مراقبت از سلامتی زندانی به عهده زندانبان می باشد. ما ضمن هشدار نسبت به وضعیت میلاد درویش خواهان اعلام اتهام او به خانواده اش و امکانات لازم برای در اختیار داشتن وکیل، غذا و امکانات دارویی برایش هستیم. شرایط زندانهای کشور برای کوشندگان سندیکایی و صنفی از غذای نامناسب، عدم رسیدگی به موقع پزشکی و نبود دارو و بهداشت مناسب، شیوه نگهداری نامناسب و همگی به رنج اسیران ما می افزاید.
متحد شویم و نگذاریم فاجعه مرگ افشین اسالو و شاهرخ زمانی دوباره به وقوع بپیوندد.
علیه برخوردهای غیرانسانی و غیرقانونی همصدا گردیم و اسیران خود را نجات دهیم.
سندیکای کارگران فلزکار مکانیک
26/6/1394
 
 

 

Share on Google+Share on Facebook