وام یا رانت!

بازنشستگان تامین اجتماعی جزو فقیرترین قشر بازنشستگان کل کشور هستند و ٨٠ درصد آنان کمترین مستمری را می گیرند یعنی ٥ میلیون ٦٠٠ هزار تومان. این بازنشستگان برای تامین مخارج خود عمومن بعد از بازنشستگی به دنبال کار هستند و باز هم با کمترین دستمزدها کار می کنند. با اعلام وام بازنشستگی اغلب این بازنشستگان در صف دریافت وام قرار می گیرند تا کمی از مشکلاتشان را بدین وسیله حل کنند. با آمدن کرونا سازمان تامین اجتماعی تلاش کرده و می کند وام را در اختیار خود گرفته و دست کانون های بازنشستگی را از آن کوتاه کند که تاکنون رخ نداده است. ناگفته نماند که این تلاش سازمان نه از سر خیرخواهی برای بازنشستگان بلکه برای لفت و لیس می باشد تا با این بسته پولی هنگفت به بازی های سیاسی و مافیایی خود ادامه دهند.

کانون های بازنشستگی و به ویژه اعضای خانه کارگری از این وام ها برای مقاصد خود استفاده می کنند از جمله در انتخابات های هیات مدیره کانون ها و انتخابات مجلس. در حال حاضر وام ١٢ میلیونی به بازنشستگان از امسال در حال پرداخت است. همه اعضای بازنشسته خانه کارگر این وام را در چند روزه اول اعلام دریافت کرده اند و باندهای مافیایی کانون های بازنشستگی نیز این وام را بین طرفداران خود تقسیم کرده اند اما بازنشستگانی که نه خانه کارگری هستند و نه در این باندها جا خوش کرده اند باید ماهها و سالها در صف انتظار بمانند و هیچ فریادرسی نیست. در آخرین باری که سایت سازمان تامین اجتماعی در استان البرز برای پرداخت وام باز شد از ٢٦ هزار نفری که در صف بودند فقط به ٧٥٠ نفر وام داده شد. امروز ١٣ بهمن ١٤٠١ نفراتی که در ١٠ روز اول مرداد اسم نویسی کرده اند وام هایشان پرداخت شده است ٥ ماه بعد از نام نویسی. حالا حساب کنید که اگر امروز کسی برای ثبت نام وام اقدام کند تا آخر سال دیگر هم وام به او تعلق نخواهد گرفت.

یکی از اهرم های ماندگاری باندهای مافیایی هیات مدیره های کانون های بازنشستگان تامین اجتماعی در انتخابات هیات مدیره همین وام هاست.

برای کوتاه کردن دست مافیا از این رانتخواری، باید متحد شد.

هیات تحریریه پیام سندیکا