Archive for مصاحبه ها

مصاحبهٔ اختصاصی نشریهٔ «ایران امروز» با سخنگوی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک

نشریهٔ انگلیسی زبان «ایران امروز» که توسط کمیتهٔ دفاع از حقوق مردم ایران (کودیر) در اروپا چاپ و منتشر می شود در ارتباط با شرایط کار و فعالیت کوشندگان کارگری در کشور در راه دفاع از حقوق سندیکایی و تضمین این حقوق، اخیراً مصاحبه‌ای با مازیار گیلانی نژاد، سخنگوی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران را منتشر کرد. در ادامه، متن کامل پرسش‌های «ایران امروز» و پاسخ‌های این کوشندهٔ کارگری منتشر می‌شود. …بیشتر

مصاحبهٔ سندیکای جهانی «اینداستریال» با مازیار گیلانی‌نژاد دربارهٔ دشواری‌های کارگران ایران

به دعوت «اینداستریال» (IndustriAll)، که از بزرگ‌ترین نهادهای سندیکایی کارگری جهان است، مازیار گیلانینژاد مصاحبه‌ای با این نهاد کارگری جهانی داشت که در آن دیدگاه‌های سندیکای فلزکار مکانیک ایران در مورد چالش‌ها و دشواری‌هایی که کارگران ایران با آن روبرو هستند، و نیز پیامدهای احتمالی توافق هسته‌یی بر اقتصاد ایران را مطرح کرد. مشروح این مصاحبه را که در روز ۶ اسفند ۹۴ (۲۵ فوریه ۲۰۱۶) منتشر شد، در ادامه می‌خوانید. …بیشتر