Archive for دسامبر 2016

اطلاعیه و تکذیب

اطلاعیه ای معجول به تاریخ 14 آذر از قول خبرگر و با تیتر « هشدار به کارگران ایران، هنوز تغییر ضد کارگری قانون کار را از دستور مجلس خارج نکرده اند.

به گزارش عیاران معیشت از قول منابع داخلی از جمله جوانمیر مرادی وهمفکری نهادهای کارگری مستقل به نظر می رسد…..» منتشر شده و امضای جمعی از تشکل های کارگری را نیز در زیر دارد. …بیشتر

احضار رانندگان معترض توسط حراست با هماهنگی عوامل بهره برداری

در پی رعایت سرعت مطمئنه و روشن شدن چراغ اتوبوسها بعلامت اعتراض به برخورد خشن دیروز پلیس با رانندگان عضو تعاونی مسکن شرکت واحد، متاسفانه طی ادوار گذشته باز هم عوامل حراست و بهره برداری با احضار رانندگان و با استفاده از ابزار رعب و وحشت خواستار متوقف شدن اعتراضات بحق رانندگان و خاموشی چراغ اتوبوس ها شدند. …بیشتر

گزارش لحظه به لحظه خبرنگار پیام سندیکا از تجمع رانندگان شرکت واحد در مقابل شهرداری تهران 14 آذر

گزارشی از تجمع هم اکنون رانندگان شرکت واحد

با توجه به اعلام قبلی رانندگان عضو تعاونی مسکن کارگران شرکت واحد در خصوص تجمع در مقابل شهرداری تهران، متاسفانه با اشغال خیابان منتهی به شهرداری توسط ماموران نیروی انتظامی و درگیری با کارگران ، کارگران متفرق شده و به خیابان خیام رفته و در آنجا خواسته های خود را فریاد می زنند.

در حال حاضر رانندگان در پارک شهر تجمع کرده و خواستار دیدار نمایندگانشان با اعضای شورای شهر و یا نماینده شهردارهستند. …بیشتر

صدای خواهران و برادران و فرزندان مان باشیم!

مدتهاست که مدیران جامعه به مشکلات زحمتکشان اعتنایی نکرده و آنان را وادار به اعتراض کرده اند. پس از اعتراض هماهنگ سندیکاهای کارگری و برخی از تشکل های کارگری به لایحه نابودی قانون کار که در مقابل مجلس صورت گرفت و دیروز هم کانون نویسندگان ایران برای گرامیداشت روز مبارزه با سانسور گردهمایی را اعلام کرده بودند که با ممانعت و برخورد خشن پلیس مواجه شد فردا هم اعتراض کارگران شرکت واحد به عدم دریافت مسکن و همچنین آموزگاران بازنشسته نیز اعتراضی را بر پا خواهند کرد. در همین روند فرزندان دانشجوی ما هم در اعتراض به مشکلات صنفی خود، روز 16 آذر که روز دانشجوست را برای اعتراض انتخاب کرده اند. …بیشتر

چرایی خشم کارگران

خشمی تمام نشدنی در چهره برافروخته کارگران است؛ خشمی که سرشار از محیط ناامن اقتصادی و شغلی او می باشد و در هزاران ترس نارسیده از قحطی بی درنگ بر درب خانه اش می گرید؛ اما به ما چنین تلقین شده است که یک مرد گریه نمی کند؛ بلکه یک مرد خشمگین می شود و بر بساط بی مهری و بد طینتی شبیخون میزند و فریاد میزند…. …بیشتر

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پارس خودرو

در حالی که اعتراض نمایندگان تعاونی مسکن پارس خودرو به غصب زمین هایشان منجر به دستگیری 17 نفر و آزادی 15 نفر در همان روز با دادن تعهد در خبر قبلی بود، امروز با خبر شدیم که دونفر از نمایندگان بازداشتی دیگر نیز امروز به قید وثیقه آزاد شدند.

اما متاسفانه هنوز داوود رفیعی کارگر بازنشسته که به همراه سه کارگر دیگر بازداشت شده بود به دلیل عدم توانایی در تهیه وثیقه همچنان در زندان به سر می برد. …بیشتر

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از روز مبارزه با سانسور

با توجه به عدم برگزاری مراسم روز مبارزه با سانسور و بازداشت آقایان ناصر زرافشان، آبتین، مهدی پور، و مزدک زرافشان ، تا این ساعت فقط ناصر زرافشان آزاد شده است و بقیه اعضای بازداشتی کانون نویسندگان ایران در بازداشت به سر برده و خبری از ایشان نیست.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن حمایت از روز مبارزه با سانسور و رعایت حق تجمع و راهپیمایی طبق اصل 27 قانون اساسی خواستار آزادی هر چه سریعتر دوستان بازداشتی می باشد.

12 آذر 1395 ساعت 10 شب

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو

باز هم مدیریت زیر قول خود زده است و یک ماه است که جمعه ها را روزکار اعلام می کند. استدلال شان هم این است که چون تعطیلی در وسط هفته هست و برای اینکه تولید به حد نصاب برسد باید کارگران روز جمعه ها را به سر کار بیایند. این باعث شده که کارگران با بی میلی به سرکار آمده و تولید و کیفیت کاهش پیدا کند.

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از قم

پیامدهای خصوصی سازی در کارخانه ها

روند خصوصی سازی صنایع و کارخانه ها تاکنون پیامدی جز پر شدن جیب عده ای فرصت طلب و محدود و خالی شدن جیب بسیاری از کارگران شریف و واقعن زحمتکش شده است. زمانی که کارخانه ها دولتی بودند و کارگران رسمی، کارفرما جرات این را ندارد تا به کارگران آن طور که دلش می خواهد امر و نهی بکند. هر وقت دلش خواست به بهانه های گوناگون تعدیل نیرو کند و فقط کارگران ضعیف و بی زبان ولی زحمتکش را اخراج کند. آری پیامدخصوصی سازی این است. قبل از خصوصی کردن بسیاری از جوانان شهر قم با تحصیلات سیکل، دیپلم…. به کار در کارخانه ها می پرداختند. کمبودهایی هم بود ولی همه کار می کردند. بیکاری به ندرت پیدا می شد. اصلن انگشت شمار بود. ولی بعد از خصوصی سازی طبق آماری که بیمه بیکاری می دهد در قم بیش از 50 هزار نفر بیمه بیکاری می گیرند و این غیر از بیکارانی است که بیمه بیکاری نمی گیرند و در لیست بیمه نیستند. …بیشتر