Archive for ژانویه 2019

جنبش کارگری و خوانش اقتصاد سیاسی

درود بر شما رفقای ارجمند نشریه بی ج

خوشحالم که رشد خوبی را در کیفیت مطالب نشریه وزین شما شاهدم و به خود می بالم که از خوانندگان این نشریه هستم.

دوستان در نشریه شماره ٣ مطلبی دیدم از محققین خوب کشورمان آقای حسن مرتضوی و افشین شمس قهفرخی که در رابطه با خوانش اقتصاد سیاسی در سپهر مطالعاتی کشور، مطالبی را برای شما دوستان گرانقدر ارسال نموده بودند. با سپاس از ارج گذاری ایشان نسبت به این نشریه و تحقیق با ارزششان، لازم دانستم مطالبی را درتکمیل این تحقیق به عرض ایشان و شما دوستان برسانم. …بیشتر

چرا دستمزد کارگران ذوب آهن فزایش نمی یابد؟

فقط طی ماه گذشته خدمات کارگران با ابتکار ذوب آهنی چنین بوده است:

١- اجرای با موفقیت کنترل PLC در انبار مواد خام بخش الگومراسیون

٢- ساخت بونکرهای پروژه PLC توسط کارگران کارگاه ٤٧

٣- طراحی و ساخت دستگاه تست پمپ انژکتور موتورهای TGM6 توسط مدیریت راه آهن و ترابری …بیشتر