Archive for اکتبر 2020

اخراج در کارخانه های شیشه!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، از کارخانه های جام ایمن واقع در چهاردانگه اسلام شهر تهران خبر میرسد که از 180 کارگری که در این کارخانه کار می کنند 20 نفر در اردیبهشت ماه اخراج شدند. این کارگران بیشتر کارگران قدیمی کارخانه با حقوق هایی بالاتر از حداقل حقوق بوده اند.
این شیوه که سالهاست در این کارخانه رواج دارد برای کم کردن مثلن هزینه های کارگری است تا بتوان کارگرهای جدید با حداقل حقوق را به استخدام در آورد. متاسفانه کارفرمای این کارخانه عقل معاش ندارد و نمی داند که کارگران تازه وارد به دلیل عدم آشنایی کافی و دقیق با کار شیشه باعث بالا رفتن آمار شکستن شیشه
می شوند و هزینه های کارخانه بالا مى رود.

کارفرمایان متقلب را رسوا میکنیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پیمانکاری گل محمدی شرکت زلال ایران در پالایشگاه شاهین شهر نه تنها حقوق کمپین را برای کارگران ترتیب اثر نداده است بلکه فقط با اضافه کردن ٥٠٠ هزار تومان به حقوق کارگران پروژه ای خود را از دست اجرای کمپین خلاص کرده است.
با اینکه پیمانکاران به مدیران کمپین قول داده بودند که به هیچوجه حقوق کارگران را عقب نیاندازند این پیمانکار چند روزی است فقط حقوق تیرماه را به کارگران داده و ٢ ماه عقب افتادگی دارد.
کارفرمایان متقلب از چشمان تیزبین کارگران خلاصی نخواهند داشت

فیلسوف و جامعه شناس طبقه کارگر به تاریخ پیوست!

منوچهر آشتیانی، مترجم و استاد پیشکسوت علوم اجتماعی و فلسفه که دلش با آرمان های طبقه کارگر از نوجوانی پیوند خورده بود، دیروز درگذشت و نام نیکی در حوزه علوم اجتماعی از خود به جای گذاشت. این استاد دانشگاه چپ گرا، هیچگاه از آرمان های کارگری خود فاصله نگرفت و آنچه آموخت را در این راه به کار برد. کتاب «کارل مارکس و جامعه شناسی شناخت» که به چاپ دوم نیز رسید، موید نظر ماست.

در دیداری که اعضای سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران در نوروز ١٣٩٦ با ایشان داشت ضمن گفتگو درباره محدودیت های نظری در تبلیغ آرمان های کارگری،ایشان یک جلد کتاب «کارل مارکس و جامعهشناسی شناخت» را به کتابخانه سندیکا هدیه کرد تا دین خود را در این زمینه به بخش آموزشی سندیکا ادا کرده باشد. اوبه
راستی مصداق این شعر است:
…بیشتر

ایران خودرو از رسمی کردن کارگران می ترسد؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، مدیریت ایران خودرو حتا کارگرانی را که برایش 18 سال خدمت کرده اند را هم رسمی نمی کند. به آنان گفته می شود:« تبدیل وضعیت استخدام رسمی هیچگونه مزیتی برایشان ندارد»

سوال اینجاست که حتا اگر مزیتی هم ندارد اگر کارگری این خواسته را داشته باشد شما چرا مقاومت میکنید؟ در ضمن طبق قانون، کارگری که 3 سال به طور مستمر در جایی کار کند، رسمیمحسوب می شود چه برسد به 18 سال کار در یک مجموعه ای چون ایران خودرو.

البته رسمی شدن هم مزایایی بسیاری دارد که در زمان بازنشستگی هم مستمری و هم مزایای پایان خدمت را برای دریافتی کارگران بالا خواهد برد.

اردوگاه کار اجباری پتروصنعت شهیدرجایی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پیمانکاری پارس فنون یا همان کیانپور به کارفرمایی پتروصنعت شهیدرجایی در فاز 2 و 3 عسلویه با 120 کارگر، شیادی جدیدی را آغاز کرده اند. اول کارگر را با حیله به سرکار کشانده بعد از 10 روز به بهانه های مختلف زیرتمام قول و قراردادها می زنند. اول می گوید حقوق فیتر 8 میلیون است ولی باید 10 روز کار کنی تا معلوم شود چقدر ماهری ولی بعد از 10 روز می گوید حقوق شما 6 میلیون نیم است. در این کارگاه به کمکی ۳۶۰، جوشکار فول۶ ونیم، مونتاژکار هم ۵ونیم حقوق می دهند. خوابگاه افتضاح است. اتاق هایی که ظرفیت دونفر را داراست تا ۶ کارگر مجبورند که داخلش زندگی کنند. اولش می گویند اینها چند روز مهمان هستند ولی میشوند دایمی.
غذا آشپزخانه واقعا غیرقابل خوردن است. بعد از 11 ساعت کار یک غذای سرد و بی کیفیت منتظر توست تا او را بخوری که اکثرن از خوردن آن خودداری می کنند. برای ۱۲۰نیرو فقط ۶تا حمام و ۶تا دستشویی و توالت گذاشته اند. بعد هم ساعت ۹شب که به خوابگاه می روی بوی شدید فاضلاب دستشویی ها داغانت می کند.
زمان کار 11 ساعته است و اکثرن کارگران را بعد از 11 ساعت کار با زور اضافه کار نگه می دارند. حتا اکثر جمعه ها هم باید بایستی و کارکنی. اعتراض هم بکنی چند تا از اقوام و آشناهایشان با ۳۰۰ هزار تومان بیشتر حاضرن تو را قصابی کنند. اینجا عسلویه نیست ارودگاه اجباری کار است.