Archive for اکتبر 2022

اعتراضات به حق کارگران پروژه ای!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٢٠ مهرماه بعد از اعتراضات کارگران فاز ١٤ کنگان در مورد عقب افتادن حقوق ها و همچنین مسایل مطرح در این روزهای وطنمان و اعتصاب در خوابگاهها، با خبر شدیم با واریز حقوق های عقب افتاده یکی از مسوولین امنیتی نظامی به خوابگاه کارگران شرکت پایندان رفته و با دلجویی از آنان در مورد موضوعات روز برایشان صحبت کرده است و اعلام نموده دیگر حقوق ها عقب نخواهد افتاد و از کارگران خواسته است به کار برگردند. اما متاسفانه ٤ کارگر از شرکت های زیر مجموعه پایندان دستگیر و به بیرون فاز برده شده اند. کارگران فاز ١٤ خواهان بازگشت به کار همکارانشان هستند.

در پالایشگاه آبادان شرکت اکسیر نیز بعد از اعتراضات کارگران حقوق های عقب افتاده را پرداخت کرده و کارگران به کار بازگشته اند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران خواهان بازگشت به کار کارگران پروژه ای شرکت پایندان است و از مسوولین شرکت پایندان می خواهد تمامی تلاش خود را برای بازگرداندن این کارگران به پروژه به کار ببرد.

اعتصاب برای عقب افتادن حقوق ها!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، اعتصاب در سایت ١ و ٢ پتروشیمی بوشهر به دلیل عقب افتادن چند ماهه حقوق های کارگران پروژه ای از چند روز پیش شروع شده است. امروز هم کارگران پروژه ای فاز ١٤ به اعتصاب پیوستند که با گفتگو با مسوولین فعلن به خوابگاهها بازگشتند.

از پالایشگاه آبادان خبر می رسد که شرکت سکاف امروز حقوق مرداد ماه کارگرانش را پرداخت کرده است و یک ماه عقب افتادگی حقوق دارد.

با آنکه از قبل هشدار داده بودیم که عمل نکردن به قوانین کمپین ٢٠/١٠ عواقبی دارد اما نه پیمانکاران و نه بازرسی های شرکت نفت و وزارت کار موضوع را جدی نگرفته بودند. امروز توفان خشم کارگران نتایج گردن کلفتی پیمانکار و نادیده گرفتن خواست های قانونی کارگران از سوی بازرسی های نفت و وزارت کار است.

به کارگران توصیه می کنیم آرامش خود را حفظ کرده و اجازه ندهند خواسته های به حقشان رنگ خشونت بگیرد. با انتخاب نمایندگان خود، با مسوولین وارد مذاکره شوند. سندیکا همچنان حامی آنان است.

این قافله را سر باز ایستادن نیست!

رویدادهای اخیر میهنمان آنچنان غم انگیز و دردآور است که نگارش را سخت می کند. ماجرا ساده است. دختر جوانی در مرکز ارشاد می میرد و کشور دچار ناآرامی می گردد. این جنبش به حمایت خلق ها از همدیگر منجر شد و دختر جانباخته کرد نماد همه خلق ها برای اعتراض گردید. از بلوچستان تا آذربایجان و خراسان و اهواز. این خلاصه رویداد است اما گفتمان غالب اعتراضات مردمی پیامی روشن داشت: دیگر چنین روشی برای زمامداری نتیجه بخش نیست و حکومت نیز دیگر توان ایستادن در مقابل خواست مردم را ندارد.

انبوه مطالبات ٤٠ ساله اخیر و ندادن پاسخی به این مطالبات و فقیرتر شدن هر روزه مردم با سیاست های نئولیبرالیستی بذر توفانی است که کاشته شده است. باز گذاشتن دست غارتگران، رانتخوران، قانون شکنان و عدم پاسخ مناسب مسوولین به بی قانونی در جامعه، جامعه را به امروز رسانده است. …بیشتر