پیام سندیکا، شماره ٨٩ خرداد سال ١٣٩٩منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٨٩ خرداد ١٣٩٩ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری ص1
گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور ص18
سوم خرداد و دو خاطره! ص38
تحریم های کارگری موثر است! ص41
کارزار «۴ روزکاری درهفته» جهانی شد! ص42
گستره و خطر تشدید بحران آب ص43
بحران آب و دهقانان! ص44
شکم سیری و دستورات غیرعاقلانه ص45
کسانی که جامعه خود را نمی شناسند! ص46
ماه رمضان و حمایت از فقرا ص47
تلخ و شیرین های کازیم عاشقی ص49
زنان و رنج های بیشمار ص51
دولتِ حامی سرمایه دار ص54
واکاویِ اصول پراتیک فعالیت سندیکایی ص55
چه کسی قدرتمند است؟ ص58
نقدی بر کتاب رقص لحظه های باد ص59
در مقابل چنین انسان‌های والا مقام ص62
اهمیتِ تقویت جنبش کارگری و سندیکایی ص63
درسنامه ص64

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای اطلاع از دیدگاههای ما می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرسsfelezkar.com و کانال رسمی سندیکا در تلگرام به آدرس #کانال_رسمی_سندیکای_کارگران_فلزکار_مکانیک_ایران
مراجعه کنید

Share on Google+Share on Facebook