یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، با توجه به تلاش کانون های بازنشستگی بی خاصیت و عوامل پیدا و پنهان، از هفته گذشته تلاش شد تا بازنشستگان را با نسبت دادن دادن پیام های دروغینی یک روز مخبر و یک روز رییس دولت را به بازنشستگان اعلام می کردند که با ٣٨ درصد موافقت شده است و بعد از چندی تکذیب می شد، سرگردان و حیران نگاه دارند تا آنان در فراخوان داده شده برای روز 2 مرداد شرکت نکنند. بازنشستگان اهوازی که با تظاهرات راهپیمایی هر روزه عرصه را بر مصوبه غیرقانونی دولت و کانون های بی خاصیت تنگ کرده بودند با هجوم به خانه هایشان و دستگیری حداقل ١٠ نفر از کوشندگانشان روبرو شدند. فراخوان تجمع ٢ مرداد داده شد اما فقط در کرمانشاه، قزوین، تهران برگزار گردید.

در قزوین تعداد اندکی از بازنشستگان به مقابل تامین اجتماعی آمدند که با نیروهای پلیس و ٢ اتوبوس حمل دستگیر شدگان روبرو شدند.

در کرمانشاه بازنشستگان پیگیر در تجمع امروز مقابل اداره تامین اجتماعی، به تحلیل واقعی شرایط اسف بار معیشت و زندگی خود و فرزندانشان پرداخته و از عمیق تر شدن شکاف طبقاتی در جامعه گفتگو نمودند و گرانی های موجود و وضعیت نابسامان حقوق دریافتی و مقاومت دولت در مقابل قانون صحبت کردند.

در تهران از قبل ساعت ۱۰ صبح مقابل مجلس با ورود خیل عظیم نیروهای پلیس ها، لباس شخصی ها و کماندوهای موتور سوار و تعداد زیادی خودروهای قفسی ون که بیشتر در مقابل سازمان برنامه و بودجه و پارک بهارستان بصورت آماده باش ایستاده بودند، بازنشستگان روبرو شدند. پلیس ها در گروه دویا سه نفری در حال قدم زدن بودند. بازنشسته ها در حال قدم زدن و یا پرسه زدن در اطراف بیمارستان معیری.

از یک سو پادوهای کانون های بی خاصیت با سرگردان کردن و دادن خبرهای دروغین تلاش در مایوس کردن بازنشستگان دارند و از سوی دیگر فرسایشی شدن مطالبه 38 درصد سایر سطوح و همچنین ماشین سرکوب باعث گردید که بازنشستگان برای آنکه هزینه های این تجمعات را کمتر کنند تصمیم گرفته اند صبر پیشه کرده تا هفته دیگر ببیند چه خواهد شد.

Share on Google+Share on Facebook