یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، با توجه به تلاش کانون های بازنشستگی بی خاصیت و عوامل پیدا و پنهان، از هفته گذشته تلاش شد تا بازنشستگان را با نسبت دادن دادن پیام های دروغینی یک روز مخبر و یک روز رییس دولت را به بازنشستگان اعلام می کردند که با ٣٨ درصد موافقت شده است و بعد از چندی تکذیب می شد، سرگردان و حیران نگاه دارند تا آنان در فراخوان داده شده برای روز 2 مرداد شرکت نکنند. بازنشستگان اهوازی که با تظاهرات راهپیمایی هر روزه عرصه را بر مصوبه غیرقانونی دولت و کانون های بی خاصیت تنگ کرده بودند با هجوم به خانه هایشان و دستگیری حداقل ١٠ نفر از کوشندگانشان روبرو شدند. فراخوان تجمع ٢ مرداد داده شد اما فقط در کرمانشاه، قزوین، تهران برگزار گردید.

در قزوین تعداد اندکی از بازنشستگان به مقابل تامین اجتماعی آمدند که با نیروهای پلیس و ٢ اتوبوس حمل دستگیر شدگان روبرو شدند.

در کرمانشاه بازنشستگان پیگیر در تجمع امروز مقابل اداره تامین اجتماعی، به تحلیل واقعی شرایط اسف بار معیشت و زندگی خود و فرزندانشان پرداخته و از عمیق تر شدن شکاف طبقاتی در جامعه گفتگو نمودند و گرانی های موجود و وضعیت نابسامان حقوق دریافتی و مقاومت دولت در مقابل قانون صحبت کردند.

در تهران از قبل ساعت ۱۰ صبح مقابل مجلس با ورود خیل عظیم نیروهای پلیس ها، لباس شخصی ها و کماندوهای موتور سوار و تعداد زیادی خودروهای قفسی ون که بیشتر در مقابل سازمان برنامه و بودجه و پارک بهارستان بصورت آماده باش ایستاده بودند، بازنشستگان روبرو شدند. پلیس ها در گروه دویا سه نفری در حال قدم زدن بودند. بازنشسته ها در حال قدم زدن و یا پرسه زدن در اطراف بیمارستان معیری.

از یک سو پادوهای کانون های بی خاصیت با سرگردان کردن و دادن خبرهای دروغین تلاش در مایوس کردن بازنشستگان دارند و از سوی دیگر فرسایشی شدن مطالبه 38 درصد سایر سطوح و همچنین ماشین سرکوب باعث گردید که بازنشستگان برای آنکه هزینه های این تجمعات را کمتر کنند تصمیم گرفته اند صبر پیشه کرده تا هفته دیگر ببیند چه خواهد شد.