Archive for می 2015

اطلاعیه حمایت از فعالیت های سندیکایی در ایران از طرف بیش از 20 سندیکای کارگری

اطلاعیه حمایت از فعالیت های سندیکایی در ایران از طرف بیش از 20 سندیکای کارگری  به روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک رسیده است:

…بیشتر

انتقال ابراهیم مددی به بند ۲۰۹ زندان اوین

گزارش خبرنگار پیام سندیکا :

پس از بازداشت نیمه شب ۸ اردی بهشت “ابراهیم مددی” و ” داود رضوی” ، دیروز ابراهیم مددی طی تماس تلفنی اعلام نموده که در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت به سر می برد .

 

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

۱۳۹۴/۰۲/۱۰