انتقال ابراهیم مددی به بند ۲۰۹ زندان اوین

گزارش خبرنگار پیام سندیکا :

پس از بازداشت نیمه شب ۸ اردی بهشت “ابراهیم مددی” و ” داود رضوی” ، دیروز ابراهیم مددی طی تماس تلفنی اعلام نموده که در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت به سر می برد .

 

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

۱۳۹۴/۰۲/۱۰