گزارش خبرنگار پیام سندیکا از تجمع کارگران فولاداصفهان

500 بازنشسته فولاد اصفهان که از اصفهان، تهران، کرج و سایر شهرها 15 آذر به تهران آمده و  در مقابل دفتر ریاست جمهوری تجمع نموده بودند، شب را در مسجد دخانیات با یک پتو سرکرده و از صبح دوشنبه 16 آذر در مقابل وزارت دارایی دوباره تجمع کرده و خواسته های خود را مطالبه می کردند. متاسفانه کسی همچنان به پاسخگویی به این کارگران فرسوده از کار، اقدامی نکرد. در همین بین یکی از بازنشستگانی که برای نصب پلاکارد اعتراضی تلاش می کرد ، سکته کرده و با آمبولانس به بیمارستانی منتقل و اعلام شد که او فوت کرده است. این خبر باعث ناراحتی بازنشستگان شد و شعارهایی برعلیه وزارت دارایی و دولت دادند.هنوز شعارها پی در پی داده می شد که نفر دوم هم دچار عارضه قلبی شد و در میان بهت همگان به بیمارستان برده شد.

پس از چندی طیب نیا وزیر دارایی در مقام پاسخگویی به بازنشستگان گفت که قول می دهم مشکلات شما را پیگیری کرده و تا اسفند ماه حل کنم. همچنین مابه التفاوت اضافه حقوق ها از سال 90 را هم به شما پرداخت کنم.هزینه های درمانی دفترچه های بیمه خدمات درمانی اتان را هم که شامل ویزیت پزشکی ، داروخانه ای، آزمایشگاهی، و عکسبرداری نیز پرداخت خواهد شد. او قول داد صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان در تامین اجتماعی ادغام نخواهد شد.

با قول وزیر و خبر بهبودی بازنشسته منتقل شده به بیمارستان باعث شد این کارگران بازنشسته فولاد اصفهان به شهرهای خود بازگردندند و منتظر نتیجه اقدامات وزیر بمانند.

پوشش ندادن خبرگزاری ها ازاین تجمع باعث دلخوری بازنشستگان شد.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

17/9/94