شرط بندی روی اسب بازنده!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، دیدار روز (٧ فروردین ١٤٠٣) هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران با آقای قالیباف به چه معناست و به دنبال چه موضوعی هستند؟ و به جای اینکه تمامی تمرکز خود را روی افزایش مستمری ها و بهبود درمان و افزایش عیدی بازنشستگان قرار دهد به این اکتفا می کند که:« از ما کاری بر نمی آید و دولت به قانون تبعیت ندارد»

اینکه این هیات مدیره میرزا بنویس که نمایندگی را در حد نامه پراکنی و نق زدن می بیند چند عکس یادگاری با امثال قالیباف می گیرند و بی عرضگی خود را با این سخنان کتمان نمی کند، سوالی باقی نمی گذارد.

اما شرط بندی روی اسب بازنده را خوب می داند. با بسیج کارمندان کانون بازنشستگان تهران در روزهای منتهی به انتخابات، کارمندان به دستور هیات مدیره طی تماس های تلفنی به اعضای کانون تاکید موکد می کردند که به «باقر قالیباف» رای دهید.

بی دلیل نبود که در ماههای اخیر تعداد دیدارهای این هیات مدیره چولمن با قالیباف رییس مجلس زیاد شده است. این هیات مدیره حتا لازم ندانست که به اعضا بگوید محتوای این دیدارها چه بوده است. امروز معلوم می گردد که هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران به جای تلاش برای بهبود وضعیت بازنشستگان به زد و بند با آقای قالیباف مشغول است. تازه هیات مدیره از اعضای چاپلوس کانون که همیشه برای تکه لقمه نانی دور و بر آنان پلاس هستند گلایه داشتند که:«این همه مشهد بردیم، برنج و روغن دادیم ولی کسی نه در انتخابات بازرسین آمد و رای داد و نه نتوانستیم رای قالیباف را بالا ببریم»

به این بی خردان باید گفت رای ندادن به اسب بازنده ای چون قالیباف از شعور اجتماعی بازنشستگان تهرانی برخاسته که هیات مدیره کانون فاقد آن است. در ضمن اگر قالیباف قرار بود برای بازنشستگان کاری کند در این 4 سال انجام می داد.