گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو

در3ماه گذشته تولید کارخانه 50 درصد افزایش پیدا کرده ولی وضعیت تولیدهمچنان ناپایدار است. از آکورد کارگران حداقل مبلغ 40 هزار تومان کسر شده و فقط 160 هزار تومان به کارت کارگران ریخته شده است. پول رکورد هم ششماه است که داده نشده و اضافه کاری ها از 100 ساعت به 30 ساعت محدود شده که همگی این موارد در دریافتی کارگران تاثیر گذاشته و دریافتی کارگران کم شده است. دریافتی کارگران در حالی کاهش یافته که، حقوق های کلان مدیران و هیات مدیره ها هیچگونه تغییری نکرده و همچنان پرداخت می شود.

تولید خودرو دنا افزایشی نداشته و قرارداد با آلمانی ها، بخصوص شرکت بنز، به دلایل مسایل کارگری، قیمت بالای خودرو تولید شده، عدم استاندارد لازم و مورد نظر کارخانه بنز هنوز بسته نشده است.

کارخانه همچنان به نصب قطعات دست دوم خارجی و قطعات بی کیفیت ادامه می دهد.