سیستان و بلوچستان یاری ما را می طلبد!

در پی وقوع سیلابی مهیب بر اثر بارندگی هایی که از روز یکشنبه اتفاق افتاد، سیل ویرانگر دوباره زندگی مردم محروم سیستان و بلوچستان را درنوردید و آنان باز هم دچار مصیبتی جان فرسا شدند.

نبود زیرساخت های مناسب، نادیده گرفتن ٢ استان سرفراز سیستان و بلوچستان در بودجه عمومی کشور، باعث صدمات فراوان به هموطنان عزیزمان گشته است.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران از همه کارگران و مردم ایران طلب یاری کرده تا بتوانیم بخش کوچکی از رنج هموطنان بلوچ و سیستانی را کاهش دهیم.

برای یاری به هموطنان سیل زده مان با ما تماس بگیرید.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٣١ فروردین ١٤٠٣