پیام سندیکا 42 ماه آذر منتشر شد

نشریه پیام سندیکا،پیام آور سندیکاهای کارگری ایران بصورت چاپی و الکترونیکی شماره 42 آذر 1394 منتشر شد. در این شماره می خوانیم:

سر پیام
نامه سرگشاده به ریاست قوه قضاییه
5 آذر روز جهانی لغو خشونت علیه زنان پر طنین باد!
بسته پیشنهادی دولت و مشکلات پیش رو
پرونده سازی و آزار و اذیت و زندانی کردن کارگران محکوم است
حمله مسلحانه به خوابگاه کارگران در نخل تقی
در دفاع از صلح در خاورمیانه
گزارش های خبرنگاران پیام سندیکا
در پارس جنوبی
بدترین بیسواد، بیسواد سیاسی است!
نامه رضا فراهانی کنگرانی به پیام سندیکا
کوشندگان کارگری و زندگی در روزهای رکود
مشکلات کارگران نقاش
علیپور با کفش های پاره هم قهرمان جام جهانی سنگنوردی شد
مصاحبه عبداله وطنخواه کارگر فلزکار
تشکیل طبقات اجتماعی به زبان ساده بخش دوم
فعالیت های سندیکایی را چگونه شروع کنیم!
ویژه نامه 5 آذر روزجهانی برای محو خشونت علیه زنان
گزارشی از کمپین حمایت از کودکان کار در برابر سرما
برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید!
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک