یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز یکشنبه ١٦ اردیبهشت در شهرهای تهران، اصفهان، شوش، کرمانشاه بازنشستگان تامین اجتماعی به خیابان آمده و نسبت به مستمری های حقیرانه، درمان بی کیفیت و عدم روال قانونی افزایش مستمری ها طبق ماده ٩٦ و خودسری های وزیر و زیر پا نهادن قانون توسط ایشان و بی عملی هیات مدیره های کانون ها اعتراضات خود را در شعارها داده شده، بیان کردند.

در شوش بیش از ١٠٠ بازنشسته شعار:« ما بازنشستگانیم/ خواهان حق مانیم-تامین رو غارت کردند/ ما رو بیچاره کردند-نوبت ما که میشه/ خزانه خالی میشه» را دادند. در کرمانشاه متحد بیش از ١٥٠ بازنشسته تامین اجتماعی و فرهنگی ضمن گوش کردن به سخنرانان خود که اعلام می کردند باید اجتماعات را زنده نگه داشت تا به یک زندگی انسانی دست یافت شعارهای:«دولت ضد مردم/ رکورد دار تورم-دروغ ریا کافیه/ سفره ما خالیه-مدعی عدالت/ خجالت خجالت-اول مردم ایران/ سپس اصلاح جهان- معلم زندانی/ آزاد باید گردد » را فریاد زدند. در تهران بیش از ١٠ نفر در مقابل سازمان تامین اجتماعی گرد آمدند و با اینکه نه شعار می دادند و نه پلاکاردی را در دست داشتند با گسیل نیروهای انتظامی روبرو بودند.

بازنشستگان فولاد نیز در تهران و اصفهان در مقابل صندوق بازنشستگی خود گرد آمده و خواهان اجرای مصوبه مهرماه بودند. در تهران بیش از ١٠ بازنشسته و در اصفهان بیش از ٢٥٠ بازنشسته ضمن راهپیمایی و دادن شعار:«یه اختلاس رو کم کن/ مشکل ما رو حل کن» را دادند.

متاسفانه با کش و قوس های فرساینده ای که تامین اجتماعی و دولت در مورد افزایش مستمری ها انجام می دهند، شاهد افول اعتراضات در شهرهای مشهد، اراک و اهواز هستیم.