گل گهر سیرجان علیه کمپین. ١٠/٢٠ !

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کلیه شرکت های پیمانکاری در گل گهر سیرجان زیر قیمت کمپین ١٠/٢٠ به کارگران خود دستمزد می دهند و ٢٢ روز کار و ٨ روز مرخصی هستند. همه کارگران به جای ٨ ساعت کار روزانه می بایست ١٠ ساعت کار کنند. متاسفانه بیمه کارگران در این پروژه برای همه، کارگرساده لیست شده و به تامین اجتماعی ارسال می گردد. هر چند در گل گهر ٣٥ درصد افزایش دستمزدها برای امسال لحاظ گردیده است اما موارد خلاف قانون کار در این پروژه بسیار زیاد است. قراردادی به کارگران داده نمی شود و فقط فرم ثبت نام را کارگر پر می کند. دستمزد کارگران تقریبن نصف دستمزدهای اعلامی توسط کمپین است. دستمزد کارگر ساده، کمکی، سنگ زن ١٥ میلیون، کانکشن کار با سابقه از ١٥ تا ٢٠ میلیون، جوشکار ساپورت از ٢٠ تا ٢٥ و شوربختانه به نیروی بومی ١٢ تا ١٥ میلیون دستمزد در نظر گرفته شده شده است. اتاق ها ٦ نفره که در اتاق نمی شود نفس کشید و استراحت کرد و هیچگونه وسیله رفاهی هم نیست. فقط با تهدید، فشار کار را افزایش داده و فقط آمار بالا می خواهند و هر روز گزارش.

این موارد را گزارش کردیم تا دوستان کارگر بدانند در گل گهر سیرجان چه در انتظارشان است. کارگران باید با هم متحد شده در اینگونه پروژه ها کار نکنند.

با توجه به موارد ارسالی گزارش ها از پروژه ها، چنانچه افزایش دستمزدها صورت نگیرد بی تردید کمپین در انتظار کارفرمایان خلافکار خواهد بود.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک از همه دوستان کارگر می خواهد تا هرچه زودتر گزارشی از کارگاههای خود برای سندیکای کارگری بفرستند تا بدانیم چه وضعیتی در پروژه ها حاکم می باشد.