وضعیت کارگران پروژه ای در چابهار!

گزارش های رسیده به خبرنگار پیام سندیکا از چابهار حاکی است، شرکت های فعال در پتروشیمی سینا هنوز حقوق اسفند ماه کارگران خود را پرداخت نکرده اند. از شرکت آوای جهان بین پارسیان در این پتروشیمی خبر می رسد که نه تنها حقوق اسفند نیروهای خود را نداده است بلکه بیمه اسفند را نیز برای کارکنان لیست ننموده و به بیمه ارسال نکرده است. همچنین شرکت بستاب بنا پس از غیب شدن معلوم شده که حقوق و بیمه آذر و دی کارکنانش را نپرداخته و کارگرانش به مراجع قانونی جهت شکایت رفته اند.

دوستان کارگر، چنانچه برای کار به این مجموعه رفتید حتمن در قراردادتان قید کنید «حقوق و بیمه سر هر ماه».

پیمانکاران مستقر در این پتروشیمی هیچ کدام از قوانین کمپین ١٠/٢٠ را عمل نمی کنند. خوابگاهها افتضاح، حقوق ها همیشه ٥٥ روز عقب می افتد، نامناسب بودن وضعیت غذا و کمپاس، و بدتر از همه اینکه هر روز از یک طرف شهر خبر می رسد که نیروهای غیر بومی را خفت کرده گوشی و وسایلشان را به تاراج می برند.