یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٢٣ اردیبهشت بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد در شهرهای اصفهان، اراک، اهواز، شوش، شاهرود، دامغان، قائمشهر، تهران و کرمانشاه به خیابان آمده و تجمعات اعتراضی هفتگی خود را برگزار کردند.

بیش از هزار بازنشستگان فولاد در اصفهان، اهواز، شاهرود، تهران، دامغان، قائمشهر در مقابل صندوق های بازنشستگی شهرشان تجمع و راهپیمایی کردند. آنان شعار:«اجرای همسان سازی/ بدون حقه بازی» را داده خواستار اجرای صورتجلسه ١٥ مهرماه هیات مدیره بودند.

١٥٠ بازنشسته تامین اجتماعی و کشوری در کرمانشاه متحد به میدان آمده و با شعارهای کوبنده:«بیکاری تورم/ بلای جان مردم-حاصل کار دولت/ غارت جیب ملت-ایران پر درآمد/ چه بر سر تو آمد-هم مجلس هم دولت/ نیستند به فکر ملت» را فریاد زده و سخنرانان در مورد:«صدای فریاد شما باید به گوش آنهایی که در تهران برای بدبخت کردن شما نقشه می کشند برسد و طنین انداز شود تا بدانند ما هوشیار و برای تحقق خواسته های خود مصمم و در میدان هستیم» صحبت کردند. ١٠٠ بازنشسته اهوازی با راهپیمایی و شعار:«حسین حسین شعارشون/ دزدی و غارت کارشون-رییسی دروغگو/ حاصل وعده هات کو-معلم زندانی/ آزاد باید گردد» را دادند. در اراک ٦٠ بازنشسته در مقابل اداره کل تامین اجتماعی فریاد:«سفره بازنشسته/ خالی تر از همیشه» را دادند. در تهران با وجود احضارهای پی در پی افراد گرد آمده در مقابل سازمان تامین اجتماعی و فرستادن آنان به دادسرای اوین جهت ترساندن و اجبار به اخذ تعهد نامه های تحمیلی، این هفته بیش از ٤٠ بازنشسته تجمع کردند.

٣٥ درصد تحمیلی افزایش مستمری ها با وجود تورم اعلامی ٥٤ درصدی دولت و بی عرضگی کانون عالی و شعارهای توخالی و دهن پر کن هیات مدیره کانون تهران و مصاحبه های جورواجور این خیانتکاران خشم بازنشستگان را در سراسر کشور شعله ور کرده است و سیلی سخت زحمتکشان در راه است.

0 views
0 views
0 views