کمپین و آرمان سامانی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شخصی به نام مهندس آرمان سامانی صاحب یک موسسه کاریابی با تشکیل یک گروه واتساپی اعلام کمپین برای آخر اردیبهشت کرده است. ایشان با آنکه خود را سردمدار این کمپین اعلام کرده اما هر روز آگهی کار گذاشته و کارگران را به سرکار می فرستد. با اعتراض کارگران مبنی بر اینکه چند روز مانده به کمپین چرا کارگر سر کار می فرستد ایشان اقدام به اخراج کارگران معترض از گروه واتساپی کرد.

به اطلاع دوستان می رسانیم که این اولین بار نیست که آقای سامانی اقدام به اعلام کمپین کرده است در سال ١٤٠١ نیز ایشان خود را قاطی کمپین کرد و بعد از ٢٠ روز که کمپین شروع شد ایشان از طریق موسسه کاریابی خود کارگرها را برای کار به پروژه ها می فرستاد و از این طریق پول کلانی هم به جیب زد که با اطلاع سندیکا و رو کردن دست این آدم طمع کار و تهدید اعتصاب شکن ها از سوی کارگران سندیکا این عمل خبیثانه متوقف شد.

اگر کارگران تصمیم بگیرند کمپین برگزار کنند، که تاکنون چنین بوده، هیچ اشکالی ندارد و حمایت همه را نیز در پشت خود خواهند داشت. اما اینکه افرادی غیر کارگر و سواستفاده چی بخواهند از کمپین کارگران برای پر کردن جیب خود و شکست کمپین با استخدام اعتصاب شکن استفاده کنند، برخورد سندیکا و همه کارگران را در پی خواهد داشت.

به همه کارگران می گوییم از این فرد سواستفاده چی «مهندس آرمان سامانی» فاصله گرفته حرکت های کارگری را بدنام نکنند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها