گزارش خبرنگار پیام سندیکا از صنایع خودرو سازی

صنایع خودرو سازی یکی از منابع مهم مالی و اقتصادی دولت است و به همین دلیل فساد و حیف و میل در این صنایع بیداد می کند. این صنایع که بدون نظارت نهادهای مردمی مشغول فعالیت هستندبا تولید خودروهای بی کیفیت و گران فروشی روزگار می گذرانند. پول این گران فروشی ها به چه مصارفی می رسد؟ در ایران خودرو بابت تولید هر خودرو بسته به نوع خودرو حداقل 2میلیون 700 هزار توام سهم سازمان ارزش افزوده است.

به آموزش و پروش و نوسازی صنایع حداقل 4 میلیون 900 هزار توان کنار گذاشته می شود. سهم راهنمایی و رانندگی برای پلاک کردن و یا در حقیقت رشوه برای شماره گذاری خودروهای بی کیفیت و آلوده کننده محیط زیست پرداخت می شود که محرمانه است.در ایران خودرو بیش از 10هزار نفر بدون حضور در کارخانه حقوق های بیش از 10میلیون تومان دریافت می کنند که باز هم این لیست محرمانه است که این در همه کارخانه های خودرو سازی امری عادی است. مهندسین میانی  بیش از 5 میلیون تومان در ماه و مهندسین رده بالای ایران خودرو که بیشتر تحمیلی هستند تا کارکردی به سود کارخانه داشته باشند ، از 10 میلیون تا 50 میلیون حقوق می گیرند.هیات مدیره و مدیران ارشد و مدیرعامل بطور میانگین 80 میلیون حقوق دریافتی اشان است. از وام های 500 میلیونی مدیران با اقساط 1میلیونی تا پاداش و هدیه های جوراواجور که از ویلا تا ماشین و سفرهای خارج و ماموریت های چندده میلیونی و گرفتن رشوه های گوناگون برای بستن قراردادهای ایران برباده چه بگوییم. فقط پاداش سالیانه این مدیران و هیات مدیره ها به اندازه یک ماه هزینه های ایران خودروست که باید به مبلغ فروش یک خودرو اضافه شود.