یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، تجمعات هفتگی بازنشستگان ١٣ خرداد در شهرهای اصفهان، اهواز، شوش، کرمانشاه و تهران برگزار شد. ١٠٠ بازنشسته فولادگر در اصفهان با شعار :«بازنشسته داد بزن/ حقتو فریاد بزن» و ٧٠ بازنشسته فولادگر اهوازی نیز با در دست داشتن خواسته های خود در مقابل صندوق بازنشستگی فولاد گرد آمده بودند. ٣٠ بازنشسته تامین اجتماعی نیز در اهواز تجمع اعتراضی برپا کردند. در شوش ٧٠ بازنشسته با شعار:«حجاب حجاب شعارشون/ دروغ و دزدی کارشون-تورم اسفبار/ حاکم شده تو بازار-کشور شده صد پاره/ بخور بخور تو کاره» در دست نوشته هایی هم که در دست داشتند خواستار:« عیدی مطابق با شاغلین و امنیت نداریم، بیمارستان نداریم، امکانات نداریم» بودند.

در کرمانشاه متحد ١٥٠ بازنشسته تامین اجتماعی، فرهنگی و مخابرات شرکت کردند که به سخنرانان خود گوش فرا دادند:«کانون ها وظایف خود را فراموش کرده اند/ افشاگری وکیل کانون عالی علیه کانون عالی/ حاجی بابایی نماینده مجلس گفته هیچ مصوبه ای به نفع رفاه اجتماعی مصوب نشده و به این معنی است که نمایندگانی که انتخاب شده اند بر ضد مردم قانون تصویب می کنند» در پایان با شعار:«تجمع اعتراض/ حق مسلم ماست-تا حق خود نگیریم/ دوباره بر می گردیم» به تجمع خود پایان دادند. در تهران ٣٠ بازنشسته در مقابل سازمان تامین اجتماعی تهران گرد آمده بودند که سایه همیشگی نیروی انتظامی در بالای سرشان بود.

0 views
0 views