کارگران نفت آمدند!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ١٣ خرداد تجمع هزاران نفری کارگران ارکان ثالث مناطق نفت خیز اهواز در مقابل ساختمان مرکزی در اهواز و در گچساران برگزار شد. کارگران ملی حفاری و کارگران دکل هاي ٦٣، ٦٨، ٨٥، ٩١ به همراه کارگران ارکان ثالث بهره برداری نفت و گاز گچساران در این تجمع اعتراضی شرکت داشتند. هر چند تلاش های کار شکنانه تشکل دست ساز دولتی«کارگروه مطالبه گری شهید تند گویان» با شکست روبرو شد تا اعتراضات کارگران از سر گرفته نشود ولی بدقولی های مدیران کارگران را به صحنه اعتراض کشاند. از سوی دیگر تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث گچساران مدیران این مجموعه را مجبور به آمدن به میان کارگران و گوش دادن به سخنان کارگران کرد. مدیرعامل، مدیر منابع انسانی، مدیر مالی، مدیر عملیات، سرپرست حراست به مطالبات و اعتراضات کارگران گوش دادند.

کارگران ارکان ثالث ضمن اعتراض به بدقولی ها و نا پیگیری خواسته های خود اجرای فوری خواسته ها و مطالبات شدند. حذف کامل شرکت های پیمانکاری، اجرای کامل فاز دوم طرح طبقه بندی مشاغل، اختصاص بن کارت و مزایا و تسهیلات بانکی مانند همه کارگران شرکت نفت از خواسته های فوری این کارگران می باشد.