برای شیادان کار نکنیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت چکاد سازان طوس از زیر مجموعه های آسفالت طوس مشهد واقع در فولاد آلیاژی یزد به مدیر عاملی علی ناظران به سرپرستی کارگاه محسن خادم اهل اصفهان، همیشه در دادن حقوق کارگران اهمال ورزیده تا اینکه برای هر ماه حقوق کارگران دست به اعتصاب می زنند. بطوریکه برای گرفتن دستمزدهای عقب افتاده در اسفند ماه با بستن درب شرکت و اعتصاب توانستند حقوق عقب افتاده دیماه و بهمن ماه را با عیدی بگیرند. هم اکنون سنوات و حقوق اسفند ماه را پس از گذشت سه ماه از سال پرداخت نکرده و پاسخ تماس هیچکدام از کارگران را نمی دهد جالب اینکه کارگرانش را هم بلاک لیست کرده و حراست بهره برداری نیز اجازه ورود به کارگران به شرکت را هم نمی دهند.

یکی از ترفندهای پیمانکاران این چنین است که یه سری لابی دارند. اول کار را آسفالت طوس می گیرد از فولاد آلیاژی بعد آسفالت طوس داده به چکاد طوس بعد دادند به شرکت رهاد سیستم. نه حقوق میدهد نه سنوات. سه ماه از سال هم که گذشته پول کارگران را نداده است. پارسال با ظلم هایی که کرد و کارگران برایش کار نکرده و تحریم نیرو شد مجبور گردید ٢٤/٦ را به ٢٣/٧ تبدیل کند و جمعه ها را هم نصف روز می زد.

سندیکای کارگری این پیمانکاران را با کمپین ١٤-١٤و اتحاد همه کارگران، ادب خواهد کرد.