شرکت های ضد کارگر را بشناسیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بسیاری از شرکت ها از اجرای قراردادهایی که با شرکت نفت می بندند سر پیچی کرده و به دلیل سودجویی کارگران خود را در بدترین شرایط نگه می دارند.

١- شرکت آذرستان در نیروگاه بوشهر همچنان ٢٣/٧ است حقوق کارگرانش بسیار کم. به مونتاژکار ٢٦ میلیون می دهند. خوابگاه و غذا افتضاح. مدت کار روزانه از ٦ صبح تا ٦ عصر (يعني ١٢ ساعت) است.

٢-شرکت فرجود یا سکاف سابق در پتروشیمی سینا در چابهار برای امسال هیچ اضافه حقوقی را برای کارگرانش لحاظ نکرده است.

٣- شرکت آوای جهان بین نیز اضافه حقوقی برای کارگرانش در نظر نگرفته است.

٤- شرکت ستاره تاراز هم به کارگرانش گفته هیچ اضافه حقوقی در کار نیست و همان حقوق سال گذشته را باید بگیرید. جوشکار ساپورت ٣٢ میلیون و فیتر جی آر پی ٣٥ میلیون.

٥- در شرکت چکاد حقوق ها تا سه ماه عقب می افتد و ٢٣/٧ است و سنوات به کارگر نمی دهد.

پاسخ این شرکت های متخلف را با سیلی سخت کمپین خواهیم داد.

١٤ روز کار ١٤ روز مرخصی حق همه کارگرانی است که برای شرکت های نفت و گاز و نیروگاهی کار می کنند، است.